Stavba stodoly s pozemky v obci Sadská, okres Nymburk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 27594/13-132
Nejnižší podání 427.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

36d88b10
610.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
36d88b10 610.000 Kč 22.8.2019 13:55:14.527840
9852affe 602.000 Kč 22.8.2019 13:53:20.704944
36d88b10 601.000 Kč 22.8.2019 13:53:03.134963
9852affe 600.000 Kč 22.8.2019 13:49:42.178628
36d88b10 584.000 Kč 22.8.2019 13:49:16.162493
9852affe 583.000 Kč 22.8.2019 13:48:30.473773
36d88b10 582.000 Kč 22.8.2019 13:48:04.959405
9852affe 581.000 Kč 22.8.2019 13:47:35.692292
36d88b10 580.000 Kč 22.8.2019 13:42:45.066513
9852affe 570.000 Kč 22.8.2019 13:42:19.410119
36d88b10 560.000 Kč 22.8.2019 13:41:58.718894
9852affe 550.000 Kč 22.8.2019 13:41:45.410452
36d88b10 540.000 Kč 22.8.2019 13:41:30.469019
9852affe 530.000 Kč 22.8.2019 13:40:33.566387
36d88b10 501.000 Kč 22.8.2019 13:39:18.239338
9852affe 500.000 Kč 22.8.2019 13:39:11.219622
36d88b10 491.000 Kč 22.8.2019 13:39:02.814472
9852affe 490.000 Kč 22.8.2019 13:38:49.396147
36d88b10 481.000 Kč 22.8.2019 13:38:41.141800
9852affe 480.000 Kč 22.8.2019 13:38:34.987850
36d88b10 471.000 Kč 22.8.2019 13:38:26.196947
9852affe 470.000 Kč 22.8.2019 13:38:04.594339
36d88b10 463.000 Kč 22.8.2019 13:37:55.678208
9852affe 462.000 Kč 22.8.2019 13:37:46.109016
36d88b10 461.000 Kč 22.8.2019 13:37:37.046991
9852affe 460.000 Kč 22.8.2019 13:37:10.596011
36d88b10 451.000 Kč 22.8.2019 13:32:43.200017
9852affe 450.000 Kč 22.8.2019 13:32:31.806390
36d88b10 444.500 Kč 22.8.2019 13:31:56.500100
9852affe 443.500 Kč 22.8.2019 13:30:56.325986
36d88b10 442.500 Kč 22.8.2019 13:30:45.852336
9852affe 441.500 Kč 22.8.2019 13:30:38.989990
36d88b10 436.500 Kč 22.8.2019 13:30:16.565756
9852affe 435.500 Kč 22.8.2019 13:30:11.237993
36d88b10 430.500 Kč 22.8.2019 13:29:34.301099
9852affe 429.500 Kč 22.8.2019 13:28:56.142826
36d88b10 428.500 Kč 22.8.2019 13:28:32.436054
9852affe 427.500 Kč 22.8.2019 13:00:05.793427

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 27594/13-132
Začátek dražby22.08.2019 13:00
Konec dražby22.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání427.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)855.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1327594132
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní stavbu stodoly. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Objekt je vhodný k modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Krov střechy je pravděpodobně dřevěný vázaný. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata do stodoly jsou dřevěná dvojitá. Fasáda domu není zateplená, na omítce jsou viditelné známky opotřebení, omítka opadává. Ke stodole náleží oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je přes sousední pozemky. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky vodovodu a kanalizace jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 581, který je v Katastru nemovitost veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 229 m2, je zastavěn plochou pod stodolou bez čp/če. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 582, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 413 m2 a parc. č. 3031, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 115 m2. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným oplocením s ocelovými sloupky, ke vjezdu na pozemek slouží plechová vrata.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Nymburku, IČ: 72080043, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 20.3.2019 pohledávky v celkové výši 19.109,00 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Danuše Boháčová, nar. 17.3.1947, bytem Fibichova 1829, 289 22 Lysá nad Labem, přihlásil dne 22.3.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 198.000,00 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Nymburk, IČ: 00006963, U Prádelny 384, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 2.4.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 937.654,00 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká televize, IČ: 00027383, Na hřebenech II/19, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, zast. JUDr. Dalibor Kalcso, advokát, IČ: 66212162, Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, v substituci JUDr. Bohuslav Sedlatý, advokát, IČ: 66200415, Boleslavská třída 137/8, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 5.4.2019 pohledávku v celkové výši 11.058,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, zast. JUDr. Petr Balcar, advokát, IČ: 66198003, Revoluční 763/15, 110 00 Praha – Staré Město, přihlásil dne 9.4.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 24.722,21 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 141.079,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Husova, Sadská, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace