Automobil Renault Megane Scenic - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 187/09-263
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 18

Nejvyšší podání

35a433dd
17.130 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
35a433dd 17.130 Kč 22.8.2019 10:46:04.732589
341a77a7 17.080 Kč 22.8.2019 10:45:50.436026
35a433dd 16.180 Kč 22.8.2019 10:45:21.197743
341a77a7 16.130 Kč 22.8.2019 10:40:54.611990
35a433dd 15.130 Kč 22.8.2019 10:40:43.684646
341a77a7 15.080 Kč 22.8.2019 10:40:26.795852
35a433dd 13.180 Kč 22.8.2019 10:39:38.459864
341a77a7 13.130 Kč 22.8.2019 10:39:18.633852
35a433dd 12.730 Kč 22.8.2019 10:39:14.652892
d83b6556 12.680 Kč 22.8.2019 10:39:08.742212
341a77a7 12.630 Kč 22.8.2019 10:35:44.229618
d83b6556 11.130 Kč 22.8.2019 10:35:31.846379
5e64b9df 11.071 Kč 22.8.2019 10:35:04.769139
341a77a7 11.021 Kč 22.8.2019 10:33:32.339545
d83b6556 10.359 Kč 22.8.2019 10:32:58.104300
341a77a7 10.260 Kč 22.8.2019 10:32:05.634977
755cb5a6 10.060 Kč 22.8.2019 10:31:31.890171
341a77a7 10.010 Kč 22.8.2019 10:30:18.154715
755cb5a6 9.810 Kč 22.8.2019 10:30:03.180922
35a433dd 9.760 Kč 22.8.2019 10:29:51.355223
341a77a7 9.710 Kč 22.8.2019 10:29:21.910480
755cb5a6 9.560 Kč 22.8.2019 10:29:06.697923
341a77a7 9.510 Kč 22.8.2019 10:28:15.003726
35a433dd 9.300 Kč 22.8.2019 10:27:53.650402
341a77a7 9.210 Kč 22.8.2019 10:26:05.033141
35a433dd 9.060 Kč 22.8.2019 10:25:39.810049
341a77a7 9.010 Kč 22.8.2019 10:25:24.986438
755cb5a6 8.300 Kč 22.8.2019 10:25:13.294161
6b0526dc 8.250 Kč 22.8.2019 10:24:23.819869
35a433dd 8.200 Kč 22.8.2019 10:22:02.107624
755cb5a6 8.150 Kč 22.8.2019 10:20:51.762580
5e64b9df 8.100 Kč 22.8.2019 10:20:35.572534
755cb5a6 8.050 Kč 22.8.2019 10:20:04.503265
6b0526dc 8.000 Kč 22.8.2019 10:09:35.619715

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 187/09-263
Začátek dražby22.08.2019 10:00
Konec dražby22.08.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0900187263, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.8.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace