Automobil Alfa Romeo 147 1.9 JTD - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 527/10-268
Nejnižší podání 16.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 28

Nejvyšší podání

55bf77fe
28.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
55bf77fe 28.200 Kč 22.8.2019 11:08:55.844876
76d19ac2 28.000 Kč 22.8.2019 11:08:46.991494
55bf77fe 27.200 Kč 22.8.2019 11:08:16.596366
76d19ac2 27.000 Kč 22.8.2019 11:08:07.868436
55bf77fe 26.200 Kč 22.8.2019 11:06:56.535992
76d19ac2 26.000 Kč 22.8.2019 11:06:47.656343
55bf77fe 25.600 Kč 22.8.2019 11:05:59.630131
6a937a0d 25.400 Kč 22.8.2019 11:04:30.347067
55bf77fe 25.200 Kč 22.8.2019 11:00:20.252764
6a937a0d 25.000 Kč 22.8.2019 11:00:12.723566
55bf77fe 24.800 Kč 22.8.2019 11:00:01.959227
76d19ac2 24.600 Kč 22.8.2019 10:59:54.217182
55bf77fe 24.400 Kč 22.8.2019 10:58:57.490742
76d19ac2 24.200 Kč 22.8.2019 10:58:50.840915
55bf77fe 24.000 Kč 22.8.2019 10:58:04.790831
76d19ac2 23.800 Kč 22.8.2019 10:57:57.503896
55bf77fe 23.600 Kč 22.8.2019 10:56:30.239166
24841805 23.400 Kč 22.8.2019 10:56:25.260277
55bf77fe 23.200 Kč 22.8.2019 10:56:03.717891
76d19ac2 23.000 Kč 22.8.2019 10:55:57.148201
55bf77fe 22.800 Kč 22.8.2019 10:54:51.736092
76d19ac2 22.600 Kč 22.8.2019 10:54:45.829173
55bf77fe 22.400 Kč 22.8.2019 10:54:17.078324
76d19ac2 22.200 Kč 22.8.2019 10:53:47.107987
55bf77fe 22.000 Kč 22.8.2019 10:52:33.761027
24841805 21.800 Kč 22.8.2019 10:51:42.589115
55bf77fe 21.600 Kč 22.8.2019 10:51:26.272901
76d19ac2 21.400 Kč 22.8.2019 10:51:18.814775
55bf77fe 21.200 Kč 22.8.2019 10:48:18.472118
76d19ac2 21.000 Kč 22.8.2019 10:42:36.393019
24841805 20.800 Kč 22.8.2019 10:40:51.432829
645b9cd2 20.600 Kč 22.8.2019 10:40:44.207939
76d19ac2 20.400 Kč 22.8.2019 10:39:39.056763
bc41ea71 20.200 Kč 22.8.2019 10:36:24.702223
a8bb5847 20.000 Kč 22.8.2019 10:36:12.713209
bc41ea71 17.200 Kč 22.8.2019 10:35:55.001235
95b0b7a1 17.000 Kč 22.8.2019 10:35:41.136855
bc41ea71 16.800 Kč 22.8.2019 10:34:13.983097
a8bb5847 16.600 Kč 22.8.2019 10:33:10.874414
76d19ac2 16.400 Kč 22.8.2019 10:32:24.675978
194b2367 16.200 Kč 22.8.2019 10:30:56.964783
a8bb5847 16.000 Kč 22.8.2019 10:30:32.207117

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 527/10-268
Začátek dražby22.08.2019 10:30
Konec dražby22.08.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání16.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1000527268, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.8.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace