1/2 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov (více info o dalších dražbách v popisu)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 988/05-713
Nejnižší podání 112.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

25da83d0
196.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
25da83d0 196.000 Kč 22.8.2019 14:03:06.778691
2df0b871 195.000 Kč 22.8.2019 14:02:33.830521
25da83d0 194.000 Kč 22.8.2019 14:02:19.718346
2df0b871 193.000 Kč 22.8.2019 14:01:57.876749
25da83d0 187.500 Kč 22.8.2019 13:58:27.281577
2df0b871 186.500 Kč 22.8.2019 13:58:19.053905
25da83d0 185.500 Kč 22.8.2019 13:57:48.492764
2df0b871 184.500 Kč 22.8.2019 13:57:37.337984
25da83d0 183.500 Kč 22.8.2019 13:56:49.429088
2df0b871 182.500 Kč 22.8.2019 13:56:25.653361
25da83d0 181.500 Kč 22.8.2019 13:56:10.509171
2df0b871 180.500 Kč 22.8.2019 13:55:52.971208
25da83d0 179.500 Kč 22.8.2019 13:53:43.468715
2df0b871 178.500 Kč 22.8.2019 13:53:05.209436
25da83d0 177.500 Kč 22.8.2019 13:52:10.370210
2df0b871 176.500 Kč 22.8.2019 13:52:02.716417
25da83d0 175.500 Kč 22.8.2019 13:48:58.094273
2df0b871 174.500 Kč 22.8.2019 13:48:44.692505
25da83d0 173.500 Kč 22.8.2019 13:45:29.449211
2df0b871 172.500 Kč 22.8.2019 13:42:46.908837
50f31f4d 171.500 Kč 22.8.2019 13:41:46.873385
2df0b871 169.500 Kč 22.8.2019 13:40:28.678851
25da83d0 168.500 Kč 22.8.2019 13:40:21.468991
50f31f4d 158.500 Kč 22.8.2019 13:40:04.377446
25da83d0 157.500 Kč 22.8.2019 13:39:47.916237
50f31f4d 156.500 Kč 22.8.2019 13:39:06.288307
25da83d0 155.500 Kč 22.8.2019 13:38:40.560657
50f31f4d 154.500 Kč 22.8.2019 13:34:44.795164
2df0b871 153.500 Kč 22.8.2019 13:33:31.354169
25da83d0 143.500 Kč 22.8.2019 13:33:19.652013
50f31f4d 123.500 Kč 22.8.2019 13:32:26.382265
2df0b871 122.500 Kč 22.8.2019 13:32:06.009853
50f31f4d 121.500 Kč 22.8.2019 13:31:53.342883
2df0b871 120.500 Kč 22.8.2019 13:30:59.997525
25da83d0 119.500 Kč 22.8.2019 13:30:19.726011
2df0b871 118.500 Kč 22.8.2019 13:29:19.706458
50f31f4d 117.500 Kč 22.8.2019 13:28:36.466862
2df0b871 116.500 Kč 22.8.2019 13:26:56.310766
50f31f4d 115.500 Kč 22.8.2019 13:26:22.369500
2df0b871 114.500 Kč 22.8.2019 13:25:26.312148
25da83d0 113.500 Kč 22.8.2019 13:21:31.155686
50f31f4d 112.500 Kč 22.8.2019 13:00:54.948220

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 988/05-713
Začátek dražby22.08.2019 13:00
Konec dražby22.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání112.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)225.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0500988713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 6/20 nemovitých věcí bude dražen prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz dne 22.8.2019 ve 13:00 hod. v exekučním řízení vedeném pod sp. zn.  030 EX 8971/09.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/20 bude dražen soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Komínkovou, Exekutorský úřad Vyškov, v řízení vedeném pod sp. zn. 114 EX 243/09 dne 26.9.2019 v 9:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu https://drazby.soudni-exekutor.cz. Rovněž soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7, v řízení vedeném pod sp. zn. 063 EX 926/06 připravuje dražbu dalšího spoluvlastnického podílu id. 1/20 nemovitých věcí.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Česká republika-Okresní soud ve Zlíně, Dlouhé Díly 351,763 02 Zlín - Louky, IČ 00025097, přihlásil dne 4.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 10.337,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásil dne 5.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 29.477,00 Kč, pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 78.078,00 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Jiří Tomek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Třebíč, IČ: 14678179, Bráfova tř. 471/58, 674 01 Třebíč, přihlásil dne 9.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, právně zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, IČ: 66254515, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 29.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 39.994,21 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, právně zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, IČ: 14904411, adresa pro doručování Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 31.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 18.306,10 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 66208238, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno, přihlásil dne 31.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, právně zast. Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, IČ: 66249601, se sídlem Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, přihlásil dne 7.11.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 1.558.173,46 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 126.668,69 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kučerov, okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace