6/20 rodinného domu s pozemky v obci Kučerov, okres Vyškov (více info o dalších dražbách v popisu)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8971/09-236
Nejnižší podání 67.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

ed6211a2
113.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ed6211a2 113.000 Kč 22.8.2019 14:03:14.793818
43742396 112.000 Kč 22.8.2019 14:02:37.647930
ed6211a2 111.000 Kč 22.8.2019 14:02:12.995725
43742396 110.000 Kč 22.8.2019 14:02:07.221604
ed6211a2 107.300 Kč 22.8.2019 13:58:32.740349
43742396 106.300 Kč 22.8.2019 13:58:23.871468
ed6211a2 105.300 Kč 22.8.2019 13:57:53.924583
43742396 104.300 Kč 22.8.2019 13:57:41.609975
ed6211a2 103.300 Kč 22.8.2019 13:56:43.866808
43742396 102.300 Kč 22.8.2019 13:56:29.679972
ed6211a2 101.300 Kč 22.8.2019 13:56:04.218275
43742396 100.300 Kč 22.8.2019 13:55:57.435002
ed6211a2 99.300 Kč 22.8.2019 13:53:38.378975
43742396 98.300 Kč 22.8.2019 13:53:08.587569
ed6211a2 97.300 Kč 22.8.2019 13:52:26.412483
43742396 96.300 Kč 22.8.2019 13:52:06.705570
ed6211a2 95.300 Kč 22.8.2019 13:50:06.374037
43742396 94.300 Kč 22.8.2019 13:48:49.240012
ed6211a2 93.300 Kč 22.8.2019 13:47:38.121498
43742396 92.219 Kč 22.8.2019 13:42:51.146028
08ca9314 91.219 Kč 22.8.2019 13:41:56.658068
43742396 90.219 Kč 22.8.2019 13:40:19.721126
08ca9314 89.219 Kč 22.8.2019 13:40:09.964564
ed6211a2 88.219 Kč 22.8.2019 13:39:41.433199
43742396 87.219 Kč 22.8.2019 13:39:16.176283
08ca9314 86.219 Kč 22.8.2019 13:34:53.110095
ed6211a2 85.219 Kč 22.8.2019 13:33:51.153317
43742396 84.080 Kč 22.8.2019 13:33:42.204231
08ca9314 74.080 Kč 22.8.2019 13:32:15.942352
ed6211a2 73.080 Kč 22.8.2019 13:31:33.674718
08ca9314 71.735 Kč 22.8.2019 13:28:32.136300
ed6211a2 70.735 Kč 22.8.2019 13:27:13.606853
08ca9314 69.500 Kč 22.8.2019 13:26:49.068798
43742396 68.500 Kč 22.8.2019 13:25:31.745891
08ca9314 67.500 Kč 22.8.2019 13:01:13.498309

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8971/09-236
Začátek dražby22.08.2019 13:00
Konec dražby22.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání67.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)135.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0908971236
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/2 nemovitých věcí bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 988/05 dne 22.8.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/20 bude dražen soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Komínkovou, Exekutorský úřad Vyškov, v řízení vedeném pod sp. zn. 114 EX 243/09 dne 26.9.2019 v 9:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu https://drazby.soudni-exekutor.cz. Rovněž soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7, v řízení vedeném pod sp. zn. 063 EX 926/06 připravuje dražbu dalšího spoluvlastnického podílu id. 1/20 nemovitých věcí.

Objekt je veden na LV 371 jako objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. st. 72, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.207 jehož součástí je zem.stavba bez č.p./č.e. (zastavěná plocha), parc.č. 67/1, 67/2, 68, 4404 a 4405 (zahrada). Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného L. V uliční části RD se vpravo nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází byt 1+1 s příslušenstvím. Ve dvorní části RD se nachází druhý samostatný byt 1+1 s koupelnou – tento byt nebyl zpřístupněn.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové zčásti opadané. Vnitřní obklady jsou keramické v minimálním rozsahu. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy dřevěné s PVC. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.

Přesné stáří rodinného domu není známé, dle dostupných informací byla původní stavba postavena počátkem 20.století. V roce 1975 probíhala přestavba chlévu v bočním křídle RD spojená s přístavbou jednoho pokoje na bytovou jednotku. Technický stav rodinného domu je velmi špatný. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Jiří Tomek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Třebíč, IČ: 14678179, Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč, přihlásil dne 11.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Jiří Tomek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Třebíč, IČ: 14678179, Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč, přihlásil dne 11.10.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, IČ: 60351268, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 12.10.2018 pohledávky  v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, IČ: 60351268, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 12.102018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel T-Mobile Czech republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, právně zast. Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem, IČ: 71445579, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 15.10.2018 pohledávky v celkové výši 8.909,40 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Štefánikova 14, 695 44 Hodonín, přihlásil dne 17.10.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 67.575,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 88.068,00 Kč žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1 – Nové Město, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 29.10.2018 pohledávky v celkové výši 3.397,82 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, právně zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, IČ: 66254515, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 2.11.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 100.902,66 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 5.968,00 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kučerov, okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace