Automobil Ford Mondeo BWY - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11212/16-189
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 15

Nejvyšší podání

7f0a1b4d
8.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7f0a1b4d 8.100 Kč 22.8.2019 11:02:19.094009
05905d19 8.050 Kč 22.8.2019 11:02:13.517223
7f0a1b4d 8.000 Kč 22.8.2019 11:01:59.988264
05905d19 7.650 Kč 22.8.2019 11:01:51.556989
ac5a806f 7.600 Kč 22.8.2019 11:01:45.315067
05905d19 7.550 Kč 22.8.2019 11:01:31.359918
7f0a1b4d 7.500 Kč 22.8.2019 11:01:06.014207
05905d19 7.000 Kč 22.8.2019 11:00:57.829684
7f0a1b4d 6.800 Kč 22.8.2019 11:00:47.462081
05905d19 6.750 Kč 22.8.2019 11:00:43.258094
7f0a1b4d 6.700 Kč 22.8.2019 11:00:37.524350
05905d19 6.650 Kč 22.8.2019 11:00:33.816825
7f0a1b4d 6.600 Kč 22.8.2019 11:00:28.677041
05905d19 6.550 Kč 22.8.2019 11:00:07.767199
7f0a1b4d 6.500 Kč 22.8.2019 10:59:57.428971
05905d19 6.250 Kč 22.8.2019 10:59:39.496816
7f0a1b4d 6.200 Kč 22.8.2019 10:56:26.793612
32b99c61 6.050 Kč 22.8.2019 10:55:24.621976
7f0a1b4d 6.000 Kč 22.8.2019 10:54:49.456343
ac5a806f 5.600 Kč 22.8.2019 10:50:19.693878
32b99c61 5.550 Kč 22.8.2019 10:45:33.107933
7f0a1b4d 5.500 Kč 22.8.2019 10:45:04.877865
9268eea1 5.450 Kč 22.8.2019 10:41:55.450621
05905d19 5.400 Kč 22.8.2019 10:40:59.260403
7f0a1b4d 5.350 Kč 22.8.2019 10:39:23.077877
05905d19 5.300 Kč 22.8.2019 10:35:50.175940
7f0a1b4d 5.250 Kč 22.8.2019 10:35:35.577588
ac5a806f 5.200 Kč 22.8.2019 10:34:25.499302
9268eea1 5.150 Kč 22.8.2019 10:34:12.450791
48c34ee7 5.100 Kč 22.8.2019 10:33:55.969679
7f0a1b4d 5.050 Kč 22.8.2019 10:33:03.839810
05905d19 5.000 Kč 22.8.2019 10:32:54.516254

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11212/16-189
Začátek dražby22.08.2019 10:30
Konec dražby22.08.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1611212189, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.8.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace