id. 1/8 chaty v Davli, okr. Praha - západ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 15274/13/MB
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

d83f2177
85.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d83f2177 [priorita 1] 85.000 Kč 29.8.2019 11:01:30.311569
790f1539 85.000 Kč 29.8.2019 11:01:09.358649
d83f2177 [priorita 1] 80.000 Kč 29.8.2019 11:00:47.025441
790f1539 80.000 Kč 29.8.2019 11:00:26.961986
d83f2177 [priorita 1] 75.000 Kč 29.8.2019 11:00:01.639529
790f1539 75.000 Kč 29.8.2019 10:59:16.785963
d83f2177 [priorita 1] 70.000 Kč 29.8.2019 10:59:06.969367
790f1539 70.000 Kč 29.8.2019 10:57:33.593547
d83f2177 [priorita 1] 65.000 Kč 29.8.2019 10:57:19.241969
790f1539 65.000 Kč 29.8.2019 10:56:15.557261
d83f2177 [priorita 1] 60.000 Kč 29.8.2019 10:56:06.965302
790f1539 60.000 Kč 29.8.2019 10:55:44.946908
d83f2177 [priorita 1] 50.000 Kč 29.8.2019 10:55:30.972779
790f1539 50.000 Kč 29.8.2019 10:55:09.063526
d83f2177 [priorita 1] 41.000 Kč 29.8.2019 10:54:52.793885
790f1539 41.000 Kč 29.8.2019 10:40:00.524836
d83f2177 [priorita 1] 40.000 Kč 29.8.2019 10:30:20.577057

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 15274/13/MB
Začátek dražby29.08.2019 10:30
Konec dražby29.08.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175116/6800
Variabilní symbol1527413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/8 chaty v Davli, okr. Praha - západ


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Davle, okres Praha-západ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace