Automobil Škoda Octavia - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13919/08-229
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 116

Nejvyšší podání

1b7bcf5b
145.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1b7bcf5b 145.000 Kč 19.9.2019 11:31:02.694663
0903be3c 144.500 Kč 19.9.2019 11:30:39.052355
1b7bcf5b 144.000 Kč 19.9.2019 11:30:33.569781
0903be3c 143.500 Kč 19.9.2019 11:30:18.946743
1b7bcf5b 143.000 Kč 19.9.2019 11:25:27.637892
0903be3c 142.000 Kč 19.9.2019 11:20:32.216034
1b7bcf5b 141.500 Kč 19.9.2019 11:19:59.569080
0903be3c 141.000 Kč 19.9.2019 11:16:37.771169
1b7bcf5b 140.500 Kč 19.9.2019 11:13:19.696253
0903be3c 140.000 Kč 19.9.2019 11:13:13.357423
1b7bcf5b 139.500 Kč 19.9.2019 11:12:56.554645
0903be3c 139.000 Kč 19.9.2019 11:12:45.746324
1b7bcf5b 138.500 Kč 19.9.2019 11:09:24.584901
0903be3c 137.500 Kč 19.9.2019 11:04:34.114753
1b7bcf5b 137.000 Kč 19.9.2019 11:01:11.535852
0903be3c 135.500 Kč 19.9.2019 10:56:16.187783
3dc9de69 135.000 Kč 19.9.2019 10:53:14.132325
0903be3c 133.000 Kč 19.9.2019 10:50:49.117991
3dc9de69 132.500 Kč 19.9.2019 10:50:33.078502
0903be3c 132.000 Kč 19.9.2019 10:50:27.466914
3dc9de69 131.500 Kč 19.9.2019 10:45:36.727851
0903be3c 131.000 Kč 19.9.2019 10:40:48.502493
3dc9de69 130.500 Kč 19.9.2019 10:37:40.135251
7f2a48f3 130.000 Kč 19.9.2019 10:36:09.211259
092612a6 126.000 Kč 19.9.2019 10:35:52.441355
3dc9de69 125.500 Kč 19.9.2019 10:34:14.516143
acc833b6 115.500 Kč 19.9.2019 10:33:45.493134
d93ffde6 115.000 Kč 19.9.2019 10:33:03.486689
092612a6 114.500 Kč 19.9.2019 10:32:51.856211
d93ffde6 114.000 Kč 19.9.2019 10:32:23.857746
9291aa78 113.000 Kč 19.9.2019 10:32:09.794724
df984634 112.500 Kč 19.9.2019 10:32:03.068806
7f2a48f3 112.000 Kč 19.9.2019 10:31:45.811634
092612a6 111.500 Kč 19.9.2019 10:30:57.830292
9291aa78 111.000 Kč 19.9.2019 10:30:32.523965
092612a6 110.500 Kč 19.9.2019 10:30:11.139663
9291aa78 110.000 Kč 19.9.2019 10:29:55.564745
092612a6 108.500 Kč 19.9.2019 10:29:41.118109
9291aa78 108.000 Kč 19.9.2019 10:28:39.884059
092612a6 107.500 Kč 19.9.2019 10:28:29.430982
9291aa78 107.000 Kč 19.9.2019 10:27:25.093970
f24e3e63 106.000 Kč 19.9.2019 10:26:13.656478
092612a6 105.500 Kč 19.9.2019 10:25:48.049042
9291aa78 105.000 Kč 19.9.2019 10:25:24.844052
0903be3c 104.000 Kč 19.9.2019 10:25:14.185092
092612a6 103.500 Kč 19.9.2019 10:24:48.712610
9291aa78 103.000 Kč 19.9.2019 10:24:22.993986
092612a6 102.152 Kč 19.9.2019 10:23:50.903386
9291aa78 101.652 Kč 19.9.2019 10:21:37.878833
092612a6 101.152 Kč 19.9.2019 10:21:19.108661
9291aa78 100.652 Kč 19.9.2019 10:21:08.284449
a017edec 100.152 Kč 19.9.2019 10:19:32.100480
4b0d74f5 99.652 Kč 19.9.2019 10:17:39.169775
9291aa78 99.152 Kč 19.9.2019 10:14:11.154030
7f2a48f3 95.152 Kč 19.9.2019 10:13:58.049160
a017edec 94.652 Kč 19.9.2019 10:13:29.818062
4b0d74f5 94.152 Kč 19.9.2019 10:13:18.374094
a017edec 93.652 Kč 19.9.2019 10:12:36.092176
4b0d74f5 93.152 Kč 19.9.2019 10:12:27.110181
ea05a857 92.597 Kč 19.9.2019 10:12:02.591915
4b0d74f5 92.097 Kč 19.9.2019 10:11:41.714275
122b5167 91.597 Kč 19.9.2019 10:08:22.345392
37a15cef 91.097 Kč 19.9.2019 10:06:33.240274
a017edec 90.597 Kč 19.9.2019 10:06:25.500871
37a15cef 90.097 Kč 19.9.2019 10:05:51.888269
ea05a857 89.597 Kč 19.9.2019 10:05:45.746064
37a15cef 89.097 Kč 19.9.2019 10:05:39.488982
9291aa78 88.597 Kč 19.9.2019 10:05:32.461778
5a66a76c 87.597 Kč 19.9.2019 10:05:28.795800
48005394 82.597 Kč 19.9.2019 10:05:13.369699
37a15cef 82.094 Kč 19.9.2019 10:04:38.440506
5c831375 81.594 Kč 19.9.2019 10:04:30.240170
a017edec 76.594 Kč 19.9.2019 10:04:18.909118
48005394 76.094 Kč 19.9.2019 10:04:10.344057
519ff9ae 68.983 Kč 19.9.2019 10:03:59.679146
37a15cef 68.483 Kč 19.9.2019 10:03:48.272942
519ff9ae 67.983 Kč 19.9.2019 10:03:32.125692
6847c6c2 67.483 Kč 19.9.2019 10:03:26.588869
519ff9ae 66.983 Kč 19.9.2019 10:02:35.999153
48005394 66.483 Kč 19.9.2019 10:02:24.070325
7f2a48f3 58.833 Kč 19.9.2019 10:02:14.597351
da464ee8 58.333 Kč 19.9.2019 10:02:05.556263
519ff9ae 57.833 Kč 19.9.2019 10:01:59.102815
7f2a48f3 57.333 Kč 19.9.2019 10:01:55.388391
da464ee8 56.833 Kč 19.9.2019 10:01:33.937077
48005394 56.333 Kč 19.9.2019 10:01:18.989746
519ff9ae 51.000 Kč 19.9.2019 10:01:02.564172
68fe1d62 50.500 Kč 19.9.2019 10:00:46.821934
da464ee8 50.000 Kč 19.9.2019 10:00:15.523303

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13919/08-229
Začátek dražby19.09.2019 10:00
Konec dražby19.09.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0813919229, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.9.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace