Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 stavební parcely k.ú. Loděnice u Berouna

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 2212/18-76
Nejnižší podání 733.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

c6fca6c9
1.450.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c6fca6c9 1.450.000 Kč 5.9.2019 9:29:10.514254
89988090 1.350.000 Kč 5.9.2019 9:25:09.678583
c6fca6c9 1.300.000 Kč 5.9.2019 9:24:27.235704
89988090 1.250.000 Kč 5.9.2019 9:10:37.007137
f09ee7a3 1.220.000 Kč 5.9.2019 9:09:43.218247
89988090 1.200.000 Kč 5.9.2019 9:04:42.338775
f09ee7a3 1.150.000 Kč 5.9.2019 9:02:57.718390
c6fca6c9 1.100.000 Kč 5.9.2019 9:00:21.380524
5d20e3d4 733.333 Kč 5.9.2019 9:00:03.362942

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 2212/18-76
Začátek dražby05.09.2019 09:00
Konec dražby05.09.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání733.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.100.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol2212185551
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o svažitý stavební pozemek vč. příslušenství o výměře 994 m2 s přístupem z veřejné zpevněné komunikace. Příslušenství tvoří pilíř s elektro a HUP na hranici pozemku, přípojka veřejného vodovodu na pozemku. Přípojka kanalizace na pozemku nebyla dohledána, ale kanalizační řad je uložen v komunikaci v těsné blízkosti hranice. Přístup je řešen po zpevněné dlážděné ulici ve vlastnictví obce Loděnice. Jedná se o stavebně rozvojovou lokalitu v západním okraji obce Loděnice se základní občanskou vybaveností (obecní úřad, mateřská škola, základní škola, dětské hřiště, kulturní dům, restaurace, obchody, služby) s možností napojení na elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plyn. Jedná se o lokalitu s velmi dobrým přístupem na dálnici D5-exit 10 cca 7 km do města Beroun s kompletní OV a cca 12 km na okraj města Prahy s kompletní OV. Dle územního plánu obce Loděnice se jedná o území funkčního využití ploch BV – plochy bydlení v rodinných domech. Dle povodňového plánu obce se oceňovaný objekt nenachází v záplavovém území.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: • Věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, vč. práva jeho umístění vyznačené v GP 839-505/2010 podle smlouvy o zřízení věcného břemene, oprávnění pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinost k: parcela: 771/174.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°59'34.68"N 14°8'56.54"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace