Pozemky – orná půda v obci Černilov, k.ú. Újezd u Hradce Králové, okres Hradec Králové

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 2221/13-103
Nejnižší podání 173.333 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

a69db33e
185.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a69db33e 185.333 Kč 17.9.2019 13:28:48.217987
47c467c1 182.333 Kč 17.9.2019 13:28:26.689622
a69db33e 179.333 Kč 17.9.2019 13:27:35.927048
47c467c1 176.333 Kč 17.9.2019 13:26:23.400017
a69db33e 173.333 Kč 17.9.2019 13:01:47.075184

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 2221/13-103
Začátek dražby17.09.2019 13:00
Konec dražby17.09.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání173.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)260.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota17.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1302221103
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Černilov se nachází ve středové části okresu Hradec Králové, cca 5 km od hranice okresního města. Má přibližně 2 400 obyvatel a základní občanskou vybavenost – MŠ, ZŠ, obchod, poštu, sportoviště. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami. Má kompletní veřejné rozvody inženýrských sítí.

Oceňované pozemky se nacházejí v místní části Újezd, cca 2 km od centra obce. Jedná se o součásti obhospodařovaných zemědělských ploch – orná půda. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité. Nenacházejí se na nich žádné stavby. Pozemky nejsou přístupné ze zpevněné komunikace. Dle satelitních snímků můžou být na pozemku parc. č. 892/1 místy náletové traviny či dřeviny, při prohlídce však tyto nebyly shledány, pozemky však v terénu nejsou vyznačeny a nemohly být přesně zaměřeny.

Pozemky nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Jsou předmětem exekučního řízení – vzhledem k účelu znaleckého posudku není v ocenění zohledněno.

Pozemky nejsou dle územního plánu zastavitelné.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Újezd, Černilov, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace