1/4 RD s pozemky v obci Šakvice, k.ú. Šakvice, okres Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 264/14-210
Nejnižší podání 210.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

e0cdd452
345.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e0cdd452 345.000 Kč 17.9.2019 13:46:00.067292
aed0dc00 335.000 Kč 17.9.2019 13:45:37.548283
e0cdd452 332.000 Kč 17.9.2019 13:42:08.837706
aed0dc00 322.000 Kč 17.9.2019 13:41:56.946038
e0cdd452 319.000 Kč 17.9.2019 13:41:13.601257
aed0dc00 316.000 Kč 17.9.2019 13:41:04.342944
e0cdd452 313.000 Kč 17.9.2019 13:40:28.084612
aed0dc00 310.000 Kč 17.9.2019 13:40:13.036758
e0cdd452 307.000 Kč 17.9.2019 13:40:02.502515
aed0dc00 304.000 Kč 17.9.2019 13:39:52.554736
e0cdd452 301.000 Kč 17.9.2019 13:39:36.232387
aed0dc00 298.000 Kč 17.9.2019 13:39:25.451974
e0cdd452 295.000 Kč 17.9.2019 13:38:49.227941
aed0dc00 292.000 Kč 17.9.2019 13:38:40.016441
e0cdd452 289.000 Kč 17.9.2019 13:37:51.875472
aed0dc00 286.000 Kč 17.9.2019 13:37:37.694742
e0cdd452 283.000 Kč 17.9.2019 13:37:11.887172
aed0dc00 280.000 Kč 17.9.2019 13:37:01.972446
e0cdd452 277.000 Kč 17.9.2019 13:36:49.619057
aed0dc00 274.000 Kč 17.9.2019 13:36:36.770469
e0cdd452 271.000 Kč 17.9.2019 13:35:51.690643
aed0dc00 268.000 Kč 17.9.2019 13:35:41.761482
e0cdd452 265.000 Kč 17.9.2019 13:35:28.276407
aed0dc00 262.000 Kč 17.9.2019 13:35:12.811212
67af4ed6 259.000 Kč 17.9.2019 13:35:07.721199
e0cdd452 256.000 Kč 17.9.2019 13:35:02.794480
aed0dc00 253.000 Kč 17.9.2019 13:32:50.512334
058bfd62 250.000 Kč 17.9.2019 13:32:07.819495
67af4ed6 247.000 Kč 17.9.2019 13:31:40.520133
058bfd62 244.000 Kč 17.9.2019 13:29:39.928665
aed0dc00 241.000 Kč 17.9.2019 13:29:12.209658
058bfd62 238.000 Kč 17.9.2019 13:28:26.155083
aed0dc00 235.000 Kč 17.9.2019 13:25:29.802134
058bfd62 232.000 Kč 17.9.2019 13:23:48.462282
aed0dc00 229.000 Kč 17.9.2019 13:21:38.034767
e0cdd452 225.667 Kč 17.9.2019 13:20:32.107460
aed0dc00 222.667 Kč 17.9.2019 13:18:49.319099
058bfd62 219.667 Kč 17.9.2019 13:14:30.478567
aed0dc00 216.667 Kč 17.9.2019 13:09:32.673025
77208238 213.667 Kč 17.9.2019 13:00:59.226025
e0cdd452 210.667 Kč 17.9.2019 13:00:48.220357

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 264/14-210
Začátek dražby17.09.2019 13:00
Konec dražby17.09.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání210.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)316.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1400264210
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

1) Rodinný dům č.p. 324 a pozemky parc. č. st. 380, 621/1
Oceňovaný rodinný dům je postaven jako řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený, nachází se zde půda. Stáří domu nebylo zjištěno ani dohledáno, na základě místního šetření se předpokládá stáří 80 a více let. Běžná údržba objektu je zanedbaná, stavba evidentně není delší dobu užívána. V minulosti byly patrně prováděny částečné úpravy, nicméně se předpokládá provedení rozsáhlé rekonstrukce.

Půdorys objektu je tvaru „L“, kdy uliční část je patrně obytná s průjezdem do dvora a navazující část směrem do dvora pak patrně hospodářská. Základy jsou patrně kamenné nebo smíšené, konstrukce objektu je patrně smíšená. Dům má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena pálenou krytinou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější i vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde kastlová okna. Vchodové dveře jsou kovové, vrata dřevěná. Odhadovaná podlahová plocha rodinného domu činí asi 90 m2.

Do objektu je pravděpodobně zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, vodovod, kanalizace i zemní plyn. Funkčnost přípojek nebyla ověřena.

Na pozemku parc. č. st. 380 se nachází stavba popsaného rodinného domu a navazující přístavek s dalšími vedlejšími stavbami, dále tvoří předzahrádku, oplocenou pletivem do ocelových sloupků na betonové podezdívce. Pozemek parc. č. 621/1 tvoří zahradu. Pozemky mají celkovou výměru 1.128 m2. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní komunikaci. Možnost parkování je na vlastním pozemku.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

2) Pozemky parc. č. 820/155, 2143, 2144, 3497, 3653
Pozemky parc. č. 820/155, 2144 a 3653 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda.

Pozemek parc. č. 2143 je v katastru nemovitostí veden jako vinice, na pozemku se nachází vinná réva.

Pozemek parc. č. 3497 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, na pozemku se nachází místy náletový porost.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Celková výměra zemědělských pozemků činí 17.721 m2.

3) Pozemek parc. č. 3270
Pozemek parc. č. 3270 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Na pozemku se nachází lesní porost – vrba, topol, javor a plní funkci lesa. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, výměra pozemku činí 626 m2.

--
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Podzahrady 324, Šakvice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace