Automobil FORD TRANSIT - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14836/15-118
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 74

Nejvyšší podání

0f494f46
41.502 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0f494f46 41.502 Kč 19.9.2019 10:34:35.759885
5804ced5 41.302 Kč 19.9.2019 10:29:42.867268
e6342253 41.102 Kč 19.9.2019 10:29:31.875082
5804ced5 40.900 Kč 19.9.2019 10:15:46.018193
8ea114d4 40.700 Kč 19.9.2019 10:09:50.458105
5804ced5 40.200 Kč 19.9.2019 10:09:28.132406
0f494f46 40.000 Kč 19.9.2019 10:08:38.679620
5804ced5 38.000 Kč 19.9.2019 10:08:28.003344
0f494f46 37.800 Kč 19.9.2019 10:08:19.414539
5804ced5 34.800 Kč 19.9.2019 10:08:13.022552
8ea114d4 33.800 Kč 19.9.2019 10:07:51.469840
5804ced5 33.600 Kč 19.9.2019 10:07:46.753063
0f494f46 33.400 Kč 19.9.2019 10:07:38.285705
5804ced5 33.200 Kč 19.9.2019 10:07:26.752798
8ea114d4 33.000 Kč 19.9.2019 10:05:57.284529
0f494f46 32.400 Kč 19.9.2019 10:05:02.481550
8ea114d4 32.200 Kč 19.9.2019 10:03:55.211641
f34986b7 31.200 Kč 19.9.2019 10:03:15.531024
317a0bba 31.000 Kč 19.9.2019 10:02:46.450936
79863017 30.800 Kč 19.9.2019 10:02:39.614319
f34986b7 14.600 Kč 19.9.2019 10:02:32.567789
317a0bba 14.400 Kč 19.9.2019 10:02:14.687819
ad88d9ed 14.200 Kč 19.9.2019 10:02:09.953323
317a0bba 14.000 Kč 19.9.2019 10:02:03.702405
ad88d9ed 13.800 Kč 19.9.2019 10:01:56.994107
317a0bba 13.600 Kč 19.9.2019 10:01:50.445350
ad88d9ed 13.400 Kč 19.9.2019 10:01:42.125853
317a0bba 13.200 Kč 19.9.2019 10:01:29.896786
ad88d9ed 13.000 Kč 19.9.2019 10:01:21.536435
317a0bba 12.800 Kč 19.9.2019 10:00:58.913086
79863017 12.600 Kč 19.9.2019 10:00:49.753305
317a0bba 12.400 Kč 19.9.2019 10:00:35.456972
107a2ef5 12.200 Kč 19.9.2019 10:00:24.250533
317a0bba 12.000 Kč 19.9.2019 10:00:08.013065

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14836/15-118
Začátek dražby19.09.2019 10:00
Konec dražby19.09.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1514836118, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.9.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého třída 2659/, 530 02 Pardubice, IČ: 7121401, přihlásil dne 26.8.2019 pohledávku v celkové výši 2.200,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace