Automobil Ford Transit Custom - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6369/19-25
Nejnižší podání 205.700 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

e84851fb
242.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e84851fb 242.000 Kč 19.9.2019 11:28:41.523296
70785ab9 241.500 Kč 19.9.2019 11:24:30.455678
e84851fb 241.000 Kč 19.9.2019 11:20:17.413815
70785ab9 240.500 Kč 19.9.2019 11:19:56.782972
e84851fb 240.000 Kč 19.9.2019 11:16:23.687397
47d66724 230.500 Kč 19.9.2019 11:16:02.404816
e84851fb 230.000 Kč 19.9.2019 11:15:26.778508
47d66724 220.500 Kč 19.9.2019 11:15:07.425085
e84851fb 220.000 Kč 19.9.2019 11:13:46.287910
47d66724 217.000 Kč 19.9.2019 11:13:25.784705
e84851fb 216.500 Kč 19.9.2019 11:12:34.097031
47d66724 211.500 Kč 19.9.2019 11:12:18.685381
e84851fb 211.000 Kč 19.9.2019 11:08:03.032953
47d66724 210.500 Kč 19.9.2019 11:07:36.355351
e84851fb 210.000 Kč 19.9.2019 11:02:51.513025
47d66724 206.700 Kč 19.9.2019 11:00:01.065449
750f17f5 206.200 Kč 19.9.2019 10:59:21.619379
47d66724 205.700 Kč 19.9.2019 10:30:21.773199

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6369/19-25
Začátek dražby19.09.2019 10:30
Konec dražby19.09.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání205.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)510.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1906369025, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.9.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel  ČSOB Leasing, a.s., IČ: 63998980, se sídlem na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 14.8.2019 pohledávku v celkové výši 96.095,00 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace