Pozemky v obci Bílina - opakovaná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 7/2019
Nejnižší podání 534.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 69

Nejvyšší podání

7beb1676
2.980.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7beb1676 2.980.000 Kč 11.9.2019 12:05:11.610561
9894066d 2.975.000 Kč 11.9.2019 12:05:02.140739
7beb1676 2.875.000 Kč 11.9.2019 12:00:12.940249
9894066d 2.870.000 Kč 11.9.2019 12:00:00.843829
7beb1676 2.770.000 Kč 11.9.2019 11:57:37.648352
9894066d 2.765.000 Kč 11.9.2019 11:57:29.628955
7beb1676 2.760.000 Kč 11.9.2019 11:52:57.510428
9894066d 2.755.000 Kč 11.9.2019 11:52:51.628264
7beb1676 2.655.000 Kč 11.9.2019 11:49:09.331419
9894066d 2.650.000 Kč 11.9.2019 11:48:59.410528
7beb1676 2.550.000 Kč 11.9.2019 11:46:19.300987
9894066d 2.545.000 Kč 11.9.2019 11:46:10.100369
7beb1676 2.540.000 Kč 11.9.2019 11:41:59.453783
9894066d 2.535.000 Kč 11.9.2019 11:41:48.575501
7beb1676 2.530.000 Kč 11.9.2019 11:38:03.111398
9894066d 2.525.000 Kč 11.9.2019 11:37:54.925281
7beb1676 2.425.000 Kč 11.9.2019 11:33:50.372397
9894066d 2.420.000 Kč 11.9.2019 11:33:44.079233
7beb1676 2.320.000 Kč 11.9.2019 11:29:13.183158
9894066d 2.315.000 Kč 11.9.2019 11:29:06.966296
7beb1676 2.215.000 Kč 11.9.2019 11:24:49.962992
9894066d 2.210.000 Kč 11.9.2019 11:24:41.229513
7beb1676 2.110.000 Kč 11.9.2019 11:20:21.402297
9894066d 2.105.000 Kč 11.9.2019 11:20:10.636898
333c17f2 2.005.000 Kč 11.9.2019 11:18:19.078337
9894066d 2.000.000 Kč 11.9.2019 11:18:09.001774
7beb1676 1.930.000 Kč 11.9.2019 11:16:43.090144
9894066d 1.925.000 Kč 11.9.2019 11:16:32.064011
333c17f2 1.825.000 Kč 11.9.2019 11:14:20.173432
9894066d 1.820.000 Kč 11.9.2019 11:14:07.240983
333c17f2 1.720.000 Kč 11.9.2019 11:10:55.641945
9894066d 1.715.000 Kč 11.9.2019 11:10:43.385285
7beb1676 1.615.000 Kč 11.9.2019 11:08:57.875099
9894066d 1.610.000 Kč 11.9.2019 11:08:39.799813
333c17f2 1.510.000 Kč 11.9.2019 11:07:56.925345
7beb1676 1.505.000 Kč 11.9.2019 11:05:59.347569
8dd70c38 1.500.000 Kč 11.9.2019 11:05:50.379953
333c17f2 1.455.000 Kč 11.9.2019 11:04:22.959831
8dd70c38 1.450.000 Kč 11.9.2019 11:04:05.620733
7beb1676 1.405.000 Kč 11.9.2019 11:03:32.961710
8dd70c38 1.400.000 Kč 11.9.2019 11:03:19.734639
333c17f2 1.355.000 Kč 11.9.2019 11:03:09.867734
8dd70c38 1.350.000 Kč 11.9.2019 11:02:55.092851
7beb1676 1.305.000 Kč 11.9.2019 11:02:14.299285
8dd70c38 1.300.000 Kč 11.9.2019 11:02:05.103768
333c17f2 1.255.000 Kč 11.9.2019 11:01:26.021202
8dd70c38 1.250.000 Kč 11.9.2019 11:01:02.679250
7beb1676 1.205.000 Kč 11.9.2019 10:59:50.266169
8dd70c38 1.200.000 Kč 11.9.2019 10:59:38.182806
333c17f2 1.155.000 Kč 11.9.2019 10:59:07.280586
8dd70c38 1.150.000 Kč 11.9.2019 10:58:59.807976
7beb1676 1.105.000 Kč 11.9.2019 10:58:34.589614
8dd70c38 1.100.000 Kč 11.9.2019 10:58:23.429598
333c17f2 1.055.000 Kč 11.9.2019 10:58:03.094854
8dd70c38 1.050.000 Kč 11.9.2019 10:57:53.368907
7beb1676 1.005.000 Kč 11.9.2019 10:56:53.595534
8dd70c38 1.000.000 Kč 11.9.2019 10:56:43.645471
333c17f2 955.000 Kč 11.9.2019 10:56:23.073096
8dd70c38 950.000 Kč 11.9.2019 10:56:19.650128
7beb1676 905.000 Kč 11.9.2019 10:55:33.679696
8dd70c38 900.000 Kč 11.9.2019 10:55:20.030729
333c17f2 860.000 Kč 11.9.2019 10:54:57.282144
7beb1676 855.000 Kč 11.9.2019 10:52:08.411922
8dd70c38 850.000 Kč 11.9.2019 10:46:44.277277
333c17f2 805.000 Kč 11.9.2019 10:44:02.020032
8dd70c38 800.000 Kč 11.9.2019 10:39:42.390344
7beb1676 544.000 Kč 11.9.2019 10:38:28.096568
8dd70c38 539.000 Kč 11.9.2019 10:36:43.466912
1d788192 534.000 Kč 11.9.2019 10:31:08.208559

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 7/2019
Začátek dražby11.09.2019 10:30
Konec dražby11.09.2019 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání534.000 Kč
Cena předmětu dražby800.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol72019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek, kromě pozemku p.č. 1683/114.

Pozemky jsou rovinaté, oplocené, z větší části se zpevněným asfaltovým či betonovým povrchem. Pozemky jsou územním plánem Města Bíliny vedeny v plochách s využitím „Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba.

P.č. 1683/114 je oplocena, v současné době využívána jako sběrna surovin. Přístupná je přímo z veřejné komunikace ul. Teplická (p.č. 1186/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vlastník Město Bílina). Sousedící p.č. 1683/149 je oddělena kovovým oplocením.

Na p.č. 1683/117 se nachází kanalizační vedení se septikem výše uvedené organizace. Umístění kanalizace není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přes p.č. 1682/10 vede vysokotlaké plynové potrubí, ani toto omezení není ošetřeno žádným věcným břemenem.

Přístup k posuzovaným pozemkům je veden ulicí Antonína Sovy ( p.č. 1683/141 ostatní plocha ostatní komunikace ), a dále po pozemcích p.č. 1682/2 a p.č. 1682/11( ostatní plochy ). Všechny pozemky ve vlastnictví Města Bílina. Dále je upraven vjezd přes pozemky p.č. 1682/10 a pozemek jiného vlastníka p.č. 1682/3 (zahrada, vlastník Lobkowicz Margaret Brooks. Vjezd je zřízen v původním betonovém oplocení, opatřen kovovou bránou, povrch přístupu je z drceného recyklátu. Zda je přístup zřízen legálně, se nepodařilo zjistit.

 

Oceňované pozemky se nacházejí na severním okraji města Bílina. Situovány jsou v ploše mezi páteřní komunikací ul. Bílinská a ul. Teplická. V bezprostředním okolí se nacházejí provozní a výrobní areály, jižním směrem pak starší sídlištní výstavba, resp. zástavba původními objekty rodinného bydlení, objekty občanské vybavenosti.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 26.8.2019 v 16:00 hodin
2. termín dne 27.8.2019 v 10:30 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před vjezdem do areálu z ulice Teplická, obec Bílina, jak jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 7473, v obci a katastrálním území Bílina, okres Teplice.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Teplická, Bílina, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.