Rodinný dům v obci Senice na Hané

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 37/2019
Nejnižší podání 2.560.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

43cd3298
2.560.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
43cd3298 2.560.000 Kč 25.9.2019 11:00:07.986678

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 37/2019
Začátek dražby25.09.2019 11:00
Konec dražby25.09.2019 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.560.000 Kč
Cena předmětu dražby3.835.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol372019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 7: Jedná se o podsklepený rodinný dům ze smíšeného zda, se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení cca 200 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle. V průběhu své celkové životnosti dům procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti. V roce 1972 byla vyměněna střešní krytina. V letech 1985 až 1992 byla provedena modernizace bytové jednotky s dispozicí 4+1, nacházející se v pravém traktu oceňovaného domu a z části ve II. nadzemním podlaží. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce bytové jednotky s dispozicí 3+1, situované v levé části domu. V roce 2014 byla provedena revitalizace původních okenních rámů a výplní. Oceňované nemovité věci se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve čtvrtém stupni rizika kriminality a ve čtvrtém stupni rizika vloupání. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový

stavebně-technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako mírně zhoršený. Údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.

 

Dispoziční řešení rodinného domu:

Rodinný dům se sestává ze 2 bytových jednotek o dispozičním uspořádání 4+1 a 3+1, každá s kompletním sociálním zařízením.

Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek před rodinným domem). Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 306/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes p.č. 304/16 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané.

 

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení staveb a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

 

Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu (kopaná o hloubce 13,50 metru, cca 200 roků stará, k datu ocenění nefunkční), obecní/hloubkovou kanalizaci, plynové vedení. Dle sdělení a informací ČSÚ je v místě dále možné napojení na obecní/veřejný vodovod.

 

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

 

Na zadní obytnou část oceňovaného domu, vlevo (pohled ze dvora), navazuje přízemní, zděný sklad se sedlovou střechou krytou vlnitým krytinou. Za tímto dále je situována pozemku p.č. st. 7/2 - zastavěná plocha a nádvoří stavba bez čp/če - jiná st. Jedná se o stavbu stájí, která je přízemní, dřevěná (z části dřevěné konstrukce, částečně z bednění), s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na zadní obytnou část oceňovaného objektu, vpravo (pohled ze dvora), navazuje přízemní stavba chlévů ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Za oceňovaným domem dále se nachází přízemní stodola ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, za kterou dále vlevo je situována přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - kamenná zídka, oplocení - dřevěné, vrata, plocha ze žulových kostek, betonové, kamenné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly při místním šetření zjištěny.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 29.08.2019 v 09:00 hodin
2. termín dne 03.09.2019 v 13:30 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 7 (Odrlice 7, 783 22 Senice na Hané), stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 7/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 265, v katastrálním území Odrlice, v obci Senice na Hané, Okres Olomouc.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Odrlice 7, Senice na Hané, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace