Automobil Škoda Octavia - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7466/15-161
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 85

Nejvyšší podání

9e01d3f7
104.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9e01d3f7 104.000 Kč 19.9.2019 11:51:04.978394
bb790a72 103.500 Kč 19.9.2019 11:50:12.055378
9e01d3f7 103.000 Kč 19.9.2019 11:48:42.211837
bb790a72 102.500 Kč 19.9.2019 11:47:56.730721
9e01d3f7 102.000 Kč 19.9.2019 11:43:28.700293
c689c5f7 100.500 Kč 19.9.2019 11:42:30.705547
9e01d3f7 100.000 Kč 19.9.2019 11:39:57.990556
42b5d645 97.500 Kč 19.9.2019 11:39:06.462588
9e01d3f7 97.000 Kč 19.9.2019 11:38:15.460169
bb790a72 95.500 Kč 19.9.2019 11:38:07.900187
9e01d3f7 95.000 Kč 19.9.2019 11:34:39.125060
bb790a72 91.500 Kč 19.9.2019 11:33:35.417961
42b5d645 91.000 Kč 19.9.2019 11:29:44.660737
665082a9 90.500 Kč 19.9.2019 11:29:40.018431
bb790a72 90.000 Kč 19.9.2019 11:28:48.284971
665082a9 88.500 Kč 19.9.2019 11:27:54.292253
42b5d645 88.000 Kč 19.9.2019 11:27:41.208334
665082a9 87.500 Kč 19.9.2019 11:26:33.128486
204c25a3 87.000 Kč 19.9.2019 11:26:08.786762
665082a9 86.500 Kč 19.9.2019 11:25:00.057489
42b5d645 86.000 Kč 19.9.2019 11:24:28.116724
665082a9 85.500 Kč 19.9.2019 11:22:45.103870
204c25a3 85.000 Kč 19.9.2019 11:21:54.546861
665082a9 84.500 Kč 19.9.2019 11:20:26.838034
204c25a3 84.000 Kč 19.9.2019 11:18:50.408491
42b5d645 83.500 Kč 19.9.2019 11:18:21.299713
76941dc5 83.000 Kč 19.9.2019 11:17:36.613710
204c25a3 81.000 Kč 19.9.2019 11:15:47.749089
42b5d645 80.500 Kč 19.9.2019 11:14:44.125899
fa41d922 80.000 Kč 19.9.2019 11:12:45.865411
76941dc5 79.500 Kč 19.9.2019 11:11:38.178654
665082a9 77.500 Kč 19.9.2019 11:11:19.005543
fa41d922 77.000 Kč 19.9.2019 11:10:27.381909
76941dc5 76.500 Kč 19.9.2019 11:07:40.344201
bf888b12 71.500 Kč 19.9.2019 11:07:08.523381
204c25a3 71.000 Kč 19.9.2019 11:06:49.606233
c8a48e29 65.000 Kč 19.9.2019 11:06:24.887302
9e01d3f7 64.500 Kč 19.9.2019 11:06:17.527661
cd9a33d6 64.000 Kč 19.9.2019 11:06:10.810053
9e01d3f7 63.500 Kč 19.9.2019 11:06:02.964300
665082a9 63.000 Kč 19.9.2019 11:05:59.166877
bf888b12 62.500 Kč 19.9.2019 11:05:46.654533
c8a48e29 62.000 Kč 19.9.2019 11:05:40.746436
bf888b12 61.500 Kč 19.9.2019 11:05:34.823058
9e01d3f7 61.000 Kč 19.9.2019 11:05:28.140118
bf888b12 56.000 Kč 19.9.2019 11:05:25.300395
204c25a3 55.500 Kč 19.9.2019 11:05:17.322542
bf888b12 53.500 Kč 19.9.2019 11:05:11.372805
cd9a33d6 53.000 Kč 19.9.2019 11:05:05.265476
c8a48e29 52.500 Kč 19.9.2019 11:04:46.546608
fb9c3537 51.000 Kč 19.9.2019 11:04:18.745343
76941dc5 49.000 Kč 19.9.2019 11:04:12.294800
a2511393 48.000 Kč 19.9.2019 11:03:56.492605
c8a48e29 43.000 Kč 19.9.2019 11:03:34.128499
cca19b0c 42.500 Kč 19.9.2019 11:03:19.296682
fb9c3537 42.000 Kč 19.9.2019 11:03:11.475065
c689c5f7 41.500 Kč 19.9.2019 11:03:02.970215
fb9c3537 41.000 Kč 19.9.2019 11:02:54.344819
bf888b12 40.500 Kč 19.9.2019 11:02:45.575310
c8a48e29 40.000 Kč 19.9.2019 11:02:24.141169

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7466/15-161
Začátek dražby19.09.2019 11:00
Konec dražby19.09.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1507466161, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.9.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel  Česká republika - Úřad práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ:72496991, krajská pobočka v Brno, se sídlem Polní 1011/37, 659 59 Brno, přihlásil dne 29.8.2019 pohledávku v celkové výši 24.180,00 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko,

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace