Rodinný dům v obci Kovanec, okres Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9309/13-219
Nejnižší podání 520.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

978b1ea2
622.397 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
978b1ea2 622.397 Kč 19.9.2019 14:01:11.347659
717d744c 621.397 Kč 19.9.2019 14:01:06.157621
978b1ea2 620.397 Kč 19.9.2019 14:00:28.037716
717d744c 619.397 Kč 19.9.2019 13:59:58.364602
978b1ea2 618.397 Kč 19.9.2019 13:59:30.095436
717d744c 617.397 Kč 19.9.2019 13:59:16.610341
978b1ea2 616.397 Kč 19.9.2019 13:58:54.259274
717d744c 615.397 Kč 19.9.2019 13:58:44.726176
978b1ea2 614.397 Kč 19.9.2019 13:54:03.061354
717d744c 613.397 Kč 19.9.2019 13:53:56.100953
978b1ea2 612.397 Kč 19.9.2019 13:50:35.644624
717d744c 611.397 Kč 19.9.2019 13:50:27.817741
978b1ea2 610.397 Kč 19.9.2019 13:50:13.491892
717d744c 609.397 Kč 19.9.2019 13:50:01.216135
978b1ea2 608.397 Kč 19.9.2019 13:48:50.791537
717d744c 607.397 Kč 19.9.2019 13:48:43.373464
978b1ea2 606.397 Kč 19.9.2019 13:46:41.898325
717d744c 605.397 Kč 19.9.2019 13:46:22.148229
978b1ea2 604.397 Kč 19.9.2019 13:44:44.541900
717d744c 603.397 Kč 19.9.2019 13:44:36.875075
978b1ea2 602.397 Kč 19.9.2019 13:40:02.430614
717d744c 601.397 Kč 19.9.2019 13:39:52.908790
978b1ea2 575.397 Kč 19.9.2019 13:36:28.715852
717d744c 574.397 Kč 19.9.2019 13:36:12.329230
978b1ea2 568.897 Kč 19.9.2019 13:34:22.779898
717d744c 567.897 Kč 19.9.2019 13:29:46.514093
978b1ea2 520.000 Kč 19.9.2019 13:00:05.425194

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9309/13-219
Začátek dražby19.09.2019 13:00
Konec dražby19.09.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání520.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)780.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota52.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1309309219
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a vikýř a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 105 se nachází stavba rodinného domu č.p. 49. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 169 m2. Pozemek je oplocen. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 61/21, který je ve vlastnictví obce.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 15.8.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 5.506,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 16.8.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 34.760,53 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 7.177,41 Kč žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Primarius s.r.o., IČ: 29271304, U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, přihlásil dne 21.8.2019 pohledávky v celkové výši 5.582,23 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika – Okresní soud v Rokycanech, IČ: 00024783, se sídlem Jiráskova 67, 337 64 Rokycany, přihlásil dne 22.8.2019 pohledávky v celkové výši 5.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 22.8.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 23.8.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice, IČ: 72014598, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, přihlásil dne 23.8.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) IČ: 60193336, se sídlem, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, právně zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou, IČ: 66229723, Advokátní kancelář Kubištová & Co., v.o.s., se sídlem Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 - Troja, přihlásil dne 23.8.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 21.651,56 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, K Brance 1171/11, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, přihlásil dne 23.8.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 39.442,58 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel X Energie, s.r.o., IČ: 24817872, Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, právně zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, IČ: 14904411, adresa pro doručování Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jesník, přihlásil dne 28.8.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 1.038,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CREDITFIELD, s.r.o., IČ: 28939395, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, právně zast. JUDr. Janem Malým, advokátem, IČ: 66257743, Advokátní kancelář Harmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., se sídlem Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8, adresa pro doručování Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, přihlásil dne 3.9.2019 pohledávky v celkové výši 100.971,19 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

B2 Kapital Czech Republic s.r.o., IČ: 04191536, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, právně zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem, IČ: 69258121, jednatelem a společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, přihlásil dne 18.9.2019 pohledávky v celkové výši 42.465,57 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 18.9.2019 pohledávky v celkové výši 36.623,76 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.


Pohledávka oprávněného činí 100,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kovanec, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace