Podíl na pozemcích v k.ú. Vyškov, okr. Vyškov

Do začátku dražby zbývá: 18 dnů 11 hodin 38 minut 6 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX7806/13
Nejnižší podání 71.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX7806/13
Začátek dražby09.10.2019 13:00
Konec dražby09.10.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání71.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)107.500 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota38.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100780613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1880 - orná půda a pozemku p.č. 1885/1 - orná půda, vše v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Vyškov. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1886/4 - ostatní plocha a p.č. 1885/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu. Dle informací ČSÚ ve městě Vyškov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Vyškov jsou pozemky zahrnuty v plochách:
- pozemek p.č. 1880 jako: „K - plochy krajinné zeleně“
- pozemek p.č. 1885/1 jako: „DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava“
Informace získány z WWW stránek města Vyškov.Na části pozemku p.č. 1880 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1885/1 se nachází těleso zpevněné komunikace.

203EX7806/13 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy,, které bylo zřízeno ve prospěch parcel: p.č. 1881/2, p.č. 1883/2, p.č. 1885/3 kód k.ú. 788571 Vyškov k parcelám p.č. 1880, p.č. 1885/1, kód k.ú. 788571 Vyškov.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vyškov, okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace