Podíl na lesích v k.ú. Heřmanice u Vilémova, okr. Havlíčkův Brod

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX49158/11
Nejnižší podání 25.767 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajVysočina
OkresHavlíčkův Brod
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX49158/11
Začátek dražby09.10.2019 13:00
Konec dražby09.10.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání25.767 Kč
Výsledná cena (odhadní)38.650 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota19.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104915811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24. Jedná se o tři parcely, které jsou dle zjištění na místě samém, součástí pozemků určených k plněnífunkcí lesa o celkové výměře 9, 8413 ha, s tím, že jsou ideálními podíly rozděleny mezi vícero spoluvlastníků.

Oceňovaný lesní majetek se nachází u lokality mzv. Na Vrších, severozápadně od Heřmanic jako parcely protáhlého tvaru volně spadající k drobnému dolnímu toku mzv. Dobravka a navazující na zemědělský půdní fond. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.


203EX49158/11 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Heřmanice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace