Podíl na pozemcích v k.ú. Těšetice u Znojma, okr. Znojmo

Do začátku dražby zbývá: 18 dnů 11 hodin 36 minut 3 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25467/11
Nejnižší podání 24.900 Kč
Minimální příhoz 500 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25467/11
Začátek dražby09.10.2019 13:00
Konec dražby09.10.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání24.900 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.400 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota18.600 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102546711
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24.

I) Pozemek p.č. 3798 evidovaný na LV č. 134, k.ú. Těšetice u Znojma
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3798 - ovocný sad, v k.ú. Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo, který je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Těšetice je pozemek veden takto: - p.č. 3798 - „plochy zemědělské“. Informace byly získány z územního plánu obce Těšetice u Znojma, který je dohledatelný na www stránkách obce Těšetice u Znojma.

II) Pozemek p.č. 4082 evidovaný na LV č. 134, k.ú. Těšetice u Znojma

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíll ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4082 - orná půda, v k.ú. Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo, který je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Dle platného územního plánu obce Těšetice je pozemek veden takto: - p.č. 4082 - „návrhová plocha občanského vybavení - golfové hřiště - hrací plocha“ Informace byly získány z územního plánu obce Těšetice u Znojma, který je dohledatelný na www stránkách obce Těšetice u Znojma.

203EX25467/11 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Těšetice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace