Dražba pozemku a to v podílu o velikosti 1/3 v k.ú. Žatec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 1067/15-127
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

2be1151c
8.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2be1151c 8.500 Kč 15.10.2019 8:41:47.312217
51ef7c3d 8.000 Kč 15.10.2019 8:33:24.857501

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 1067/15-127
Začátek dražby15.10.2019 08:30
Konec dražby15.10.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol1067155555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako: ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, s plochou 437 m2 . Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - občanské vybavení - sport. Ve skutečnosti se jedná o velmi strmý pozemek plnící de facto izolační funkci, když na pozemku jsou převážně listnaté stromy věkově rozrůzněné s podrosty. Pozemek je vzhledem ke své povaze spíše nevyužitelný – resp. využitelný právě jako součást pozemků izolující blízké koupaliště včetně přilehlých sportovišť. Pozemek je umístěn v západní části obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by nejpozději do 24 hodin před zahájením dražby byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°19'28.35"N 13°31'39.06"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace