ZEPTER - TF-67-24 NADOBA 6,7L,. TF-014-12S MLEKOVAR 1,4 - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ !!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 372/05-235
Nejnižší podání 4.700 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

da21aafa
6.150 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
da21aafa 6.150 Kč 15.10.2019 11:21:00.492314
a06e5f4d 6.100 Kč 15.10.2019 11:16:28.004231
da21aafa 6.050 Kč 15.10.2019 11:11:45.376225
00adf5ae 6.000 Kč 15.10.2019 11:08:37.953815
a06e5f4d 5.950 Kč 15.10.2019 11:06:16.126335
da21aafa 5.900 Kč 15.10.2019 11:05:05.951452
a06e5f4d 5.850 Kč 15.10.2019 11:04:34.804374
da21aafa 5.800 Kč 15.10.2019 11:01:17.600169
a06e5f4d 5.750 Kč 15.10.2019 11:01:07.780794
da21aafa 5.700 Kč 15.10.2019 10:57:08.144727
a06e5f4d 5.650 Kč 15.10.2019 10:55:27.081551
da21aafa 5.600 Kč 15.10.2019 10:53:03.639072
a06e5f4d 5.550 Kč 15.10.2019 10:50:43.548707
da21aafa 5.500 Kč 15.10.2019 10:49:35.740832
a06e5f4d 5.450 Kč 15.10.2019 10:46:24.878089
da21aafa 5.400 Kč 15.10.2019 10:45:43.202490
a06e5f4d 5.350 Kč 15.10.2019 10:44:59.035933
da21aafa 5.300 Kč 15.10.2019 10:44:04.964931
a06e5f4d 5.250 Kč 15.10.2019 10:41:59.443963
da21aafa 5.200 Kč 15.10.2019 10:41:41.088447
a06e5f4d 5.150 Kč 15.10.2019 10:40:09.209491
da21aafa 5.100 Kč 15.10.2019 10:38:06.051549
a06e5f4d 5.050 Kč 15.10.2019 10:36:23.462902
da21aafa 5.000 Kč 15.10.2019 10:35:58.999834
a06e5f4d 4.950 Kč 15.10.2019 10:33:38.457862
da21aafa 4.900 Kč 15.10.2019 10:32:18.669031
a06e5f4d 4.850 Kč 15.10.2019 10:32:11.241219
da21aafa 4.800 Kč 15.10.2019 10:28:50.293982
a06e5f4d 4.750 Kč 15.10.2019 10:27:04.452224
da21aafa 4.700 Kč 15.10.2019 10:26:31.895706

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 372/05-235
Začátek dražby15.10.2019 10:00
Konec dražby15.10.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.100 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0500372235, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.10.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace