ZEPTER - A14 INDUKCE + 3,7 - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19215/14-148
Nejnižší podání 4.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

dedde89e
7.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dedde89e 7.000 Kč 15.10.2019 12:37:30.855214
03a2edb2 6.950 Kč 15.10.2019 12:37:05.691117
dedde89e 6.900 Kč 15.10.2019 12:33:20.649799
03a2edb2 6.850 Kč 15.10.2019 12:28:22.256358
dedde89e 6.800 Kč 15.10.2019 12:24:03.100982
03a2edb2 6.750 Kč 15.10.2019 12:23:09.321555
dedde89e 6.700 Kč 15.10.2019 12:19:00.919073
03a2edb2 6.650 Kč 15.10.2019 12:18:29.175299
dedde89e 6.600 Kč 15.10.2019 12:14:22.138586
03a2edb2 6.550 Kč 15.10.2019 12:12:32.356480
dedde89e 6.500 Kč 15.10.2019 12:08:11.899749
03a2edb2 6.450 Kč 15.10.2019 12:07:56.247062
dedde89e 6.400 Kč 15.10.2019 12:04:07.928042
03a2edb2 6.350 Kč 15.10.2019 12:03:20.328997
dedde89e 6.300 Kč 15.10.2019 11:59:10.640070
03a2edb2 6.250 Kč 15.10.2019 11:57:01.563889
dedde89e 6.200 Kč 15.10.2019 11:52:16.718102
03a2edb2 6.150 Kč 15.10.2019 11:51:24.316840
dedde89e 6.100 Kč 15.10.2019 11:47:03.835194
03a2edb2 6.050 Kč 15.10.2019 11:43:43.524421
dedde89e 6.000 Kč 15.10.2019 11:39:32.027964
03a2edb2 5.950 Kč 15.10.2019 11:38:48.097108
dedde89e 5.900 Kč 15.10.2019 11:34:12.734461
03a2edb2 5.850 Kč 15.10.2019 11:34:05.547082
dedde89e 5.800 Kč 15.10.2019 11:29:58.778024
03a2edb2 5.750 Kč 15.10.2019 11:25:15.864144
dedde89e 5.700 Kč 15.10.2019 11:20:56.857470
03a2edb2 5.650 Kč 15.10.2019 11:15:58.816069
dedde89e 5.600 Kč 15.10.2019 11:11:33.734235
03a2edb2 5.550 Kč 15.10.2019 11:06:35.385867
dedde89e 5.500 Kč 15.10.2019 11:02:29.927825
03a2edb2 5.450 Kč 15.10.2019 10:57:31.509060
07a54f0e 5.400 Kč 15.10.2019 10:56:11.149322
dedde89e 5.350 Kč 15.10.2019 10:53:40.478392
03a2edb2 5.300 Kč 15.10.2019 10:53:23.453747
07a54f0e 5.250 Kč 15.10.2019 10:48:53.429226
06880cce 5.200 Kč 15.10.2019 10:45:53.698716
dedde89e 5.150 Kč 15.10.2019 10:45:16.861297
07a54f0e 5.100 Kč 15.10.2019 10:43:56.846739
06880cce 5.050 Kč 15.10.2019 10:42:36.645740
9718eb9d 5.000 Kč 15.10.2019 10:39:42.017833
06880cce 4.950 Kč 15.10.2019 10:39:32.665078
dedde89e 4.900 Kč 15.10.2019 10:36:50.049236
9718eb9d 4.850 Kč 15.10.2019 10:35:23.080314
07a54f0e 4.800 Kč 15.10.2019 10:34:53.330788
9718eb9d 4.750 Kč 15.10.2019 10:34:00.671782
07a54f0e 4.700 Kč 15.10.2019 10:31:36.160198
9718eb9d 4.650 Kč 15.10.2019 10:28:47.120209
07a54f0e 4.600 Kč 15.10.2019 10:26:33.014289
9718eb9d 4.550 Kč 15.10.2019 10:25:38.959941
dedde89e 4.500 Kč 15.10.2019 10:24:59.809415

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19215/14-148
Začátek dražby15.10.2019 10:00
Konec dražby15.10.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)13.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419215148, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.10.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace