ZEPTER - D-110 STANDARD - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4797/04-330
Nejnižší podání 7.700 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

1ed42995
10.750 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1ed42995 10.750 Kč 15.10.2019 11:21:07.807872
24362b34 10.700 Kč 15.10.2019 11:16:53.086004
1ed42995 10.650 Kč 15.10.2019 11:16:20.729185
24362b34 10.600 Kč 15.10.2019 11:12:14.714219
1ed42995 10.550 Kč 15.10.2019 11:10:20.045242
eaabc66e 10.500 Kč 15.10.2019 11:06:05.696465
1ed42995 10.250 Kč 15.10.2019 11:03:50.891814
eaabc66e 10.200 Kč 15.10.2019 10:59:48.012720
1ed42995 10.150 Kč 15.10.2019 10:57:21.995777
eaabc66e 10.100 Kč 15.10.2019 10:56:10.210591
24362b34 10.050 Kč 15.10.2019 10:53:45.930696
eaabc66e 10.000 Kč 15.10.2019 10:49:41.613248
e74d57a8 9.100 Kč 15.10.2019 10:48:08.001722
1ed42995 9.050 Kč 15.10.2019 10:46:09.444063
eaabc66e 9.000 Kč 15.10.2019 10:45:33.206405
1ed42995 8.700 Kč 15.10.2019 10:44:25.903771
eaabc66e 8.650 Kč 15.10.2019 10:44:16.341919
1ed42995 8.600 Kč 15.10.2019 10:41:56.494550
24362b34 8.550 Kč 15.10.2019 10:41:14.776702
eaabc66e 8.500 Kč 15.10.2019 10:39:48.840533
1ed42995 8.200 Kč 15.10.2019 10:38:38.438404
ed21d61c 8.150 Kč 15.10.2019 10:38:28.931244
1ed42995 8.100 Kč 15.10.2019 10:36:11.575151
ed21d61c 8.050 Kč 15.10.2019 10:33:55.803190
eaabc66e 8.000 Kč 15.10.2019 10:32:17.025417
ed21d61c 7.950 Kč 15.10.2019 10:31:20.358541
eaabc66e 7.900 Kč 15.10.2019 10:31:04.200034
1ed42995 7.850 Kč 15.10.2019 10:29:04.573049
ed21d61c 7.800 Kč 15.10.2019 10:27:21.359904
1ed42995 7.750 Kč 15.10.2019 10:26:51.975078
eaabc66e 7.700 Kč 15.10.2019 10:15:34.237399

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4797/04-330
Začátek dražby15.10.2019 10:00
Konec dražby15.10.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)23.100 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0404797330, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.10.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace