Lesní pozemek v obci Střítež nad Ludinou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 9/2019
Nejnižší podání 650.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 9/2019
Začátek dražby30.10.2019 11:00
Konec dražby30.10.2019 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání650.000 Kč
Cena předmětu dražby650.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol92019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


Pozemek parc. č. 1118/1 o výměře 10394 m2, vedený jako lesní pozemek se nachází mimo souvisle zastavěné území obce. Jde o svažitý pozemek, na kterém se nacházejí zbytky trvalých porostů, po vytěžení. Pozemek se nachází v sousedství funkčního kamenolomu. Je z větší části v dobývacím prostoru, ale dle sdělení směnového technika lomu, Ing. Romana Camfrly, je mimo tzv.“bloky zásob“. Pozemek je tedy indikativně oceněn, jako pozemek, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek nebo pozemku již takto užívaného. Ocenění případných zásob kamene není provedeno. Toto je mimo odbornost znalce.


Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1.termín dne 15.10.2019 v 10:00 hodin
2.termín dne 16.10.2019 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři dražebníka, to je v kanceláři společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem v Olomouci, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 779 00 (1. poschodí).
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


 

 

Pořadové

číslo

Dražební věřitel

Výše pohledávky

Právní důvod přihl. pohledávky

1

AKTIVA REAL, s.r.o., IČ: 26825473, se sídlem Sokolská 544/36, 779 00 Olomouc.

2.166.000,- Kč

Smlouva o podnikatelském úvěru ze dne 28.6.2018.

2

AKTIVA REAL, s.r.o., IČ: 26825473, se sídlem Sokolská 544/36, 779 00 Olomouc.

  327.000,- Kč

Smlouva o podnikatelském úvěru ze dne 26.4.2018.

 

3

SLAVIA INVEST a.s., IČ: 25874501, se sídlem Křenova 438/7, Veleslavín, 16200 Praha 6.

  648.000,- Kč

Smlouva o podnikatelském úvěru ze dne 9.2.2018.

 

4

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov, Bayerova 732/1, Přerov I-Město, 75011 Přerov.

  54.205,- Kč

1) Platební výměr č. 421/2018 ze dne 19.10.2018 znějící na částku Kč 53.143,00 (VS 9255629317).

2) Exekuční příkaz č.j. 48010-220/8030/24.01.2019-00226/LS - 1 ze dne 24.1.2019 znějící na částku Kč 1.062,00 (VS 255629317).

 

 

 

 

 Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Střítež nad Ludinou, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace