Podíl 1/4 zahrady Přerov, pozor změna termínu dražby na 5.11.2019 v 14:00

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13045/18/IZ
Nejnižší podání 53.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13045/18/IZ
Začátek dražby05.11.2019 14:00
Konec dražby05.11.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání53.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)80.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota14.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183909/6800
Variabilní symbol1304518
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

PRODEJ spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 6211/2 - zahrada, v k.ú. Přerov, obec Přerov, okres Přerov, který je

situován v okrajové, části města Přerov. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem

po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 7166/88 - ostatní plocha, který je ve

vlastnictví: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov.

Dle informací ČSÚ v obci Přerov je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro,

hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Dle platného územního plánu města Přerov je pozemek veden takto:

- p.č. 6211/2 - „návrhová plocha dopravní infrastruktury“

Informace byly získány z územního plánu obce Přerov, který je dohledatelný na www

stránkách obce Přerov.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace