1/3 stavby občanského vybavení v obci Libáň, k.ú. Psinice, okres Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 260/06-324
Nejnižší podání 297.778 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

d6f7f659
297.778 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d6f7f659 297.778 Kč 3.10.2019 13:04:20.798735

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 260/06-324
Začátek dražby03.10.2019 13:00
Konec dražby03.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání297.778 Kč
Výsledná cena (odhadní)446.667 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0600260324
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící stavbu s jedním nadzemním podlažím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a částečně nese známky opotřebení. Dům není podsklepený. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, plynovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 126 stojí stavba občanského vybavení č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 676 m2. Pozemek parc. č. 129/8 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 126 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1175 m2. Pozemky jsou rovinaté a travnaté. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna a mobilní dům, ten není předmětem ocenění. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 391/1, který je ve vlastnickém právu Královéhradeckého kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Předmětem dražby není mobilní dům umístěný na pozemku parc. č. 129/8.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel MAXIMA pojišťovna, a.s, IČ: 61328464, Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, přihlásil dne 25.7.2018 pohledávky v celkové výši 12.865,76 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501, Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, přihlásil dne 8.8.2018 pohledávky v celkové výši 4.495,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Magdaléna Popková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, IČ: 05568447, Truhlářská 515, 460 01 Liberec 2, přihlásil dne 10.4.2019 pohledávky v celkové výši 6.267,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, IČ: 43876439, Zdíkov 79, 384 73 Stachy, přihlásil dne 10.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marie Cilínková, advokát, IČ: 66198500, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Monikou Zoulovou LL.M.,, advokátkou, IČ: 72015896, se sídlem Podolská 126/103, Praha 4, přihlásil dne 15.4.2019 pohledávky v celkové výši 436.066,84 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec, Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1, přihlásil dne 18.4.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 19.404,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, IČ: 72987898, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, přihlásil dne 25.4.2019 pohledávky v celkové výši 8.470,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec, Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1, přihlásil dne 25.4.2019 pohledávky v celkové výši 18.506,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 20.5.2019 pohledávky v celkové výši 7.926,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, právně zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, IČ: 48826375, AK G legal, s.r.o., IČ: 02000768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 22.5.2019 pohledávky v celkové výši 195.445,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel MAJA v.o.s., IČ: 46904638, Jana Uhra 4, 602 00 Brno, přihlásil dne 2.9.2019 pohledávky v celkové výši 57.515,96 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, IČ: 04886674, Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil dne 26.9.2019 pohledávky v celkové výši 8.168,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 126.089,55 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - věcné břemeno zřizování a rovozování vedení plynárenského zařízení dle geometrického plánu 145-111/2007 a odstavce III. smlouvy pro GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Psinice 43, Libáň, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace