id. 1/4 pozemku Zdětín, okr. Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12808/10/EK
Nejnižší podání 20.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 13

Nejvyšší podání

1c8592bf
35.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1c8592bf 35.000 Kč 6.11.2019 10:28:28.158850
197042ec 33.000 Kč 6.11.2019 10:27:32.830258
1c8592bf 32.000 Kč 6.11.2019 10:27:05.183746
197042ec 30.000 Kč 6.11.2019 10:25:35.727356
648a0fdf 28.667 Kč 6.11.2019 10:24:53.506123
1c8592bf 27.667 Kč 6.11.2019 10:22:13.076705
648a0fdf 26.667 Kč 6.11.2019 10:22:04.352302
1c8592bf 25.667 Kč 6.11.2019 10:18:59.903045
648a0fdf 24.667 Kč 6.11.2019 10:18:15.140698
1c8592bf 23.667 Kč 6.11.2019 10:16:50.058711
648a0fdf 22.667 Kč 6.11.2019 10:14:37.655126
1c8592bf 21.667 Kč 6.11.2019 9:56:13.510120
648a0fdf 20.667 Kč 6.11.2019 9:45:43.710834

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12808/10/EK
Začátek dražby06.11.2019 09:45
Konec dražby06.11.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání20.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)31.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183888/6800
Variabilní symbol1280810
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/4 pozemku Zdětín, okr. Mladá Boleslav


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Zdětín, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace