Pozemek v k.ú. Holešov, okr. Kroměříž

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX6456/13-194
Nejnižší podání 166.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX6456/13-194
Začátek dražby30.10.2019 13:00
Konec dražby30.10.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání166.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)415.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100645613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2651/15 - orná půda, v k.ú. Holešov, obec Holešov, okres Kroměříž, který je situován v okrajové části zastavěného území města a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2661/1 - ostatní plocha, p.č. 2654/8 - ostatní plocha, p.č. 2654/6 - ostatní plocha, p.č. 2654/5 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, na pozemku p.č. 2654/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2654/7 - ostatní plocha, p.č. 2654/2 - ostatní plocha a p.č. 2654/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Dle planého územního plánu města Holešov (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek vedeny města veden ve stabilizovaných plochách: „K - Plochy krajinné zeleně“. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

203EX6456/13-165 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Holešov, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace