1/5 rodinného domu v obci Babice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 17/2019
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

bf800bc7
100.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bf800bc7 100.000 Kč 9.10.2019 11:59:54.437058

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 17/2019
Začátek dražby09.10.2019 11:30
Konec dražby09.10.2019 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání100.000 Kč
Cena předmětu dražby150.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol172019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 68: Jedná se o ocenění rodinného domu s příslušenstvím a pozemky. Jednobytový rodinný dům menší velikostní kategorie je samostatně stojící, je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou bez využitého podkroví. Poloha v okrajové části obytné zástavby, okolní zástavba - rodinné domy.

Konstrukčně řešen jako zděný z cihelného zdiva na kamenných základech bez hydroizolací. Objekt je napojen na veřejný vodovod, síť elektro, na veřejnou kanalizaci, dále napojeno na plynovod. Dle sdělení spoluvlastníka stáří původní stavby cca 90 – 100 roků. Objekt se nachází ve zhoršeném stavebně technickém stavu a podprůměrném standardu vybavení, objekt dlouhodobě neopravován a řádně neudržován. Prvky dlouhodobé životnosti, které mají zásadní vliv na dobu dalšího trvání stavby jsou původní ve stavu odpovídajícím značnému stáří, převážná část prvků krátkodobé životnosti je ve zhoršeném stavu na hranici či za hranicí životnosti, standard vybavení je průměrný. Jedná se objekt s vyšším technickým a morálním opotřebením.

Dispozičně je dům řešen jako jednobytový v domě je umístěna jedna bytová jednotka o velikosti 2+1 s úplným příslušenstvím v 1.NP, pod sedlovou střechou je půdní prostor.

Přístup a příjezd je z veřejné komunikace, bezproblémový. Vedle domu je situován dvorek a dále navazuje malá zanedbaná zahrada, klidná lokalita na okraji zástavby bez rušivých vlivů mimo frekventované komunikace.

 Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 12.9.2019 v 12:30 hodin
2. termín dne 23.9.2019 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 68 (Babice 68, 785 01 Babice), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 70, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 79, v katastrálním území Babice u Šternberka, v obci Babice, Okres Olomouc.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Eva Doleželová, narozena v roce 1966, bytem Babice 68, 785 01 Babice - 2/5. Ludmila Doleželová, bytem Babice 68, 785 01 Babice - 1/5. Miroslav Doležel, bytem Babice 68, 785 01 Babice - 1/5.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Eva Doleželová, narozena v roce 1966, bytem Babice 68, 785 01 Babice - 2/5. Ludmila Doleželová, bytem Babice 68, 785 01 Babice - 1/5. Miroslav Doležel, bytem Babice 68, 785 01 Babice - 1/5.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Babice 68, Babice, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace