Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 pozemku v k.ú. Suchdol u Konice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 348/10-266
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 348/10-266
Začátek dražby31.10.2019 08:30
Konec dražby31.10.2019 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol3481055555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 pozemku. Nachází se na okraji zastavěného zemí obce, resp.místní části Jednov. Z hlediska územního plánu obce se nachází v ploše smíšené obytné, je tedy zastavitelný. Na pozemku se nachází porosty bez vlivu na obvyklou cenu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1)  Statutární město Prostějov, právně zast. JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem, výše přihlášené pohledávky 4.234,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

2) JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

3) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

4) JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

5) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

6) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

7) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

8) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

9) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

10) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

11) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

12) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

13) AGREMON INVEST s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

14) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, výše přihlášené pohledávky 7.925,50 Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

15) Okresní soud v Tachově, výše přihlášené pohledávky 2.000,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

16) Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

17) Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

18) Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

19) Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

20Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

21) JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

22) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, výše přihlášené pohledávky 150,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

23) Statutární město Prostějov, výše přihlášené pohledávky 8.326,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

24) JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

25JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

26JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

27JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

28) Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

29) JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, výše přihlášené pohledávky 7.732,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

30) CP Inkaso s.r.o., právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

31CP Inkaso s.r.o., právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

32CP Inkaso s.r.o., právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

33CP Inkaso s.r.o., právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

34CP Inkaso s.r.o., právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

35CP Inkaso s.r.o., právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

36) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, výše přihlášené pohledávky 49.240,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

37) M.B.A. Finance s.r.o., právně zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

38)  M.B.A. Finance s.r.o., právně zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

39) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, právně zast. JUDr. Janem Szewczykem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 23.936,50 Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

40) CP Inkaso s.r.o., právně zast. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

41) CP Inkaso s.r.o., právně zast. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

42) CP Inkaso s.r.o., právně zast. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

43) CP Inkaso s.r.o., právně zast. Vladimírem Šteklem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.022,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky,

44) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, výše přihlášené pohledávky 88.442,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°32'53.12"N 16°52'34.64"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace