Družstevní garáž č. 117 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okr. Most

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1484/15-164
Nejnižší podání 36.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

17e03aba
61.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
17e03aba 61.000 Kč 3.10.2019 14:12:41.301209
7a6139cc 60.000 Kč 3.10.2019 14:12:31.764978
17e03aba 58.000 Kč 3.10.2019 14:08:41.974814
7a6139cc 57.000 Kč 3.10.2019 14:08:36.448886
17e03aba 56.000 Kč 3.10.2019 14:04:38.438505
7a6139cc 55.000 Kč 3.10.2019 14:04:31.196864
17e03aba 54.000 Kč 3.10.2019 14:00:20.546846
7a6139cc 53.000 Kč 3.10.2019 14:00:13.567515
17e03aba 52.000 Kč 3.10.2019 13:55:27.142484
7a6139cc 51.000 Kč 3.10.2019 13:55:19.493128
17e03aba 50.000 Kč 3.10.2019 13:50:47.626082
7a6139cc 49.000 Kč 3.10.2019 13:50:41.431367
17e03aba 48.000 Kč 3.10.2019 13:46:10.660087
7a6139cc 47.000 Kč 3.10.2019 13:46:03.799446
17e03aba 46.000 Kč 3.10.2019 13:41:38.651168
7a6139cc 44.000 Kč 3.10.2019 13:41:23.133690
17e03aba 43.000 Kč 3.10.2019 13:36:51.335787
7a6139cc 41.000 Kč 3.10.2019 13:36:38.924972
17e03aba 40.000 Kč 3.10.2019 13:32:34.927797
7a6139cc 39.000 Kč 3.10.2019 13:32:09.581916
17e03aba 38.000 Kč 3.10.2019 13:28:49.612887
7a6139cc 37.000 Kč 3.10.2019 13:26:45.956675
17e03aba 36.000 Kč 3.10.2019 13:00:44.425295

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1484/15-164
Začátek dražby03.10.2019 13:00
Konec dražby03.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání36.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)72.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1501484164
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba družstevního podílu se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž. Půdorys garáže je obdélníkový. Zastavěná plocha garáže je 19 m2. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha garáže je plochá. Na střeše jsou žlaby. Garážová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup je po zpevněné komunikaci.

Garáž je postavena na pozemku parc. č. 2265/124, který je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 19 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2265/2, který je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem družstevního podílu v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženému družstevnímu podílu. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení družstevního podílu z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Důl Pavel II, Litvínov, okres Most, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace