Rodinný dům s pozemky v obci Přešovice, okres Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13559/16-148
Nejnižší podání 1.362.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

5501575d
1.430.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5501575d 1.430.000 Kč 3.10.2019 13:45:45.090004
bba47530 1.421.000 Kč 3.10.2019 13:45:26.571483
5501575d 1.420.000 Kč 3.10.2019 13:41:22.651189
bba47530 1.411.000 Kč 3.10.2019 13:41:01.475450
5501575d 1.410.000 Kč 3.10.2019 13:37:34.095832
bba47530 1.401.000 Kč 3.10.2019 13:37:07.386939
5501575d 1.400.000 Kč 3.10.2019 13:34:02.232431
bba47530 1.391.000 Kč 3.10.2019 13:33:42.401642
5501575d 1.390.000 Kč 3.10.2019 13:31:55.856447
bba47530 1.381.000 Kč 3.10.2019 13:31:06.457997
5501575d 1.380.000 Kč 3.10.2019 13:30:43.080047
bba47530 1.371.000 Kč 3.10.2019 13:30:00.204428
5501575d 1.370.000 Kč 3.10.2019 13:29:07.913875
bba47530 1.365.000 Kč 3.10.2019 13:28:38.582064
5501575d 1.364.000 Kč 3.10.2019 13:27:12.135717
bba47530 1.363.000 Kč 3.10.2019 13:26:51.848318
5501575d 1.362.000 Kč 3.10.2019 13:11:14.369879

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13559/16-148
Začátek dražby03.10.2019 13:00
Konec dražby03.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.362.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.043.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1613559148
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V suterénu budovy se nachází garáž. V přízemí domu je bytová jednotka 2+1. V podkroví budovy je 2+0. Vytápění na tuhá paliva (kotel), teplou vodu zajišťuje el. bojler. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Na hranici pozemku je přípojka plynovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje - studny ( hloubka 7 m). Odpady lze také svést do jímky. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 693 se nachází stavba rodinného domu č.p. 75. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 118 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 694, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 99 m2, pozemek parc. č. 67/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 1243 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, mírně svažité, neudržované. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 210/1.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna, jímka a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Lesní pozemky

Pozemek parc. č. 385, který je v Katastru nemovitostí vedený jako lesní pozemek o celkové ploše 3064 m2. Pozemek parc. č. 473, který je v Katastru nemovitostí vedený jako lesní pozemek o celkové ploše 1287 m2. Pozemky jsou položené mimo zastavěnou část obce a plní funkci lesa. Pozemky jsou přístupné přes pozemky jiných vlastníků. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 29.8.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 29.8.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, Praha, přihlásil dne 4.9.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 164.605,16 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, 17. listopadu 1a, Břeclav, přihlásil dne 4.9.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627, Jihlava, přihlásil dne 5.9.2019 pohledávku ve výši 782,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Znojmo, IČ: 00293881, Obroková 10/12, Znojmo, zast. Mgr. Robertem Valou, advokátem, Fischerova 770/12, Znojmo, přihlásil dne 6.9.2019 pohledávku ve výši 23.719,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, Praha, přihlásil dne6.9.2019 pohledávku ve výši 6.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 2/266, Praha, přihlásil dne 13.9.2019 pohledávku ve výši 3.969,60 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 16.9.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, Benešova 696/10, Brno, přihlásil dne 18.9.2019 pohledávku ve výši 8.679,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo nám. 17/1, Třebíč, přihlásil dne 19.9.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 4.109,- Kč a pohledávku nezajištěnou ve výši 1.504,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, Ke Štvanici 656/3, Praha, zast. Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, Šafaříkovy sady 5, Plzeň, přihlásil dne 15.9.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 12.733,59 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Inkasní a kapitálová společnost s.r.o., IČ: 29107920, Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň, zast. Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, Šafaříkovy sady 5, Plzeň, přihlásil dne 25.9.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.584,14 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 27.9.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUSTRINON MANAGEMENT a.s., IČ: 29216842, U Vlečky 1749/4, Praha, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem, Letenská 121/8, Praha, přihlásil dne 1.10.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 9.574,56 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ. 70099618, Milevská 2095/5, Praha, zast. Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, Novodvorská 994, Praha, přihlásil dne 1.10.2019 pohledávku ve výši 5.314,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Milevská 2095/5, Praha, zast. Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, Novodvorská 994, Praha, přihlásil dne 1.10.2019 pohledávku ve výši 10.338,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, Praha, přihlásil dne 2.10.2019 pohledávku ve výši 184.1169,67 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám. 44/4, Zábřeh, přihlásil dne 2.10.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 11.075,91 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přešovice, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace