Pozemek (zahrada) a 1/62 pozemku (zahrada) v obci Kadaň, okres Chomutov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 50914/13-112
Nejnižší podání 53.627 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

0569cf6d
75.627 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0569cf6d 75.627 Kč 24.10.2019 13:27:50.561777
7fc03b19 55.627 Kč 24.10.2019 13:27:07.158802
223ceda9 54.627 Kč 24.10.2019 13:24:22.997909
0569cf6d 53.627 Kč 24.10.2019 13:04:02.604617

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 50914/13-112
Začátek dražby24.10.2019 13:00
Konec dražby24.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání53.627 Kč
Výsledná cena (odhadní)80.440 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1350914112
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/166 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 174 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se se nacházejí porosty a záhony. V době oceňování byl pozemek využívaný jako zahrada. Přes západní kraj pozemku vede nadzemní vedení VN. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3106/1, který je předmětem ocenění.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/1 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 561 m2. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3078/1, který je ve vlastnictví města Kadaň.

Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace - zahrádkářská osada. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a betonové záhony. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, Dolní 71, Prostějov, přihlásil dne 9.10.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČ: 60704080, Sladkovského 609/5, Olomouc, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, Purkyňova 2, Praha, přihlásil dne 22.10.2019 pohledávku ve výši 6.780,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 62.493,90 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy dle GP 2775-1977/2017 pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, na základdě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4010584/004 ze dne 16.10.2017


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kadaň, okres Chomutov, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace