1/6 rodinného domu v obci Prostějov, k.ú. Krasice, okr. Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 45865/13-186
Nejnižší podání 158.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

8681d5fb
186.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8681d5fb 186.000 Kč 10.10.2019 13:41:26.664026
c267f6ff 185.000 Kč 10.10.2019 13:41:19.194151
8681d5fb 184.000 Kč 10.10.2019 13:41:02.169732
c267f6ff 183.000 Kč 10.10.2019 13:40:56.720558
8681d5fb 182.000 Kč 10.10.2019 13:40:12.548111
c267f6ff 181.000 Kč 10.10.2019 13:40:07.384730
8681d5fb 180.000 Kč 10.10.2019 13:38:21.500560
c267f6ff 179.000 Kč 10.10.2019 13:38:15.073433
8681d5fb 178.000 Kč 10.10.2019 13:35:20.153305
c267f6ff 177.000 Kč 10.10.2019 13:35:14.467521
8681d5fb 176.000 Kč 10.10.2019 13:34:53.472461
c267f6ff 175.000 Kč 10.10.2019 13:34:09.546915
8681d5fb 174.000 Kč 10.10.2019 13:32:46.156698
c267f6ff 173.000 Kč 10.10.2019 13:32:41.134636
8681d5fb 172.000 Kč 10.10.2019 13:32:24.472279
c267f6ff 171.000 Kč 10.10.2019 13:31:32.313500
8681d5fb 170.000 Kč 10.10.2019 13:31:01.967999
c267f6ff 169.000 Kč 10.10.2019 13:30:53.388682
8681d5fb 168.000 Kč 10.10.2019 13:29:58.924024
c267f6ff 167.000 Kč 10.10.2019 13:29:51.893854
8681d5fb 166.000 Kč 10.10.2019 13:29:21.937343
c267f6ff 165.000 Kč 10.10.2019 13:26:03.985488
723f3006 164.000 Kč 10.10.2019 13:25:23.242337
c267f6ff 163.000 Kč 10.10.2019 13:23:37.595427
723f3006 162.000 Kč 10.10.2019 13:22:49.193450
8681d5fb 161.000 Kč 10.10.2019 13:20:51.466749
c267f6ff 160.000 Kč 10.10.2019 13:17:45.260966
8681d5fb 159.000 Kč 10.10.2019 13:16:43.499966
c267f6ff 158.000 Kč 10.10.2019 13:02:22.129284

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 45865/13-186
Začátek dražby10.10.2019 13:00
Konec dražby10.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání158.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)237.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1345865186
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o rodinný dům bez zastavěného pozemku ovšem se zahradou za tímto domem. Oceňovaný majetek se nachází při ulici Západní v městské části Krasice, která leží západně od centra města.

Jedná se o starší rodinný dům s příslušenstvím a zahradou, kdy pozemek zastavěný tímto rodinným domem je v jiném vlastnictví a není zahrnut do ocenění. Dům je řadový, vnitřní, zřejmě nepodsklepený, s přízemím a zřejmě pouze s částečným patrem na straně do ulice. Hlavní uliční část domu je zastřešena sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Na zadní zeď vpravo navazuje úzké, zřejmě hospodářské, dvorní křídlo s pultovou střechou.

Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří ocelová vstupní branka ze zadní strany na pozemek p.č. 172/3, betonový chodník od branky na zahradu za domem a přípojky inženýrských sítí. Další příslušenství v podobě běžných venkovních úprav, které se na pozemku p.č. 172/3 nachází nebylo možno blíže specifikovat.

Přístup k nemovitostem je z veřejné komunikace – ulice Západní, která se nachází na pozemcích p.č. 450 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 452 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví statutárního města Prostějov. Zahrada p.č. 172/3 je pak přístupná i ze zadní strany z ulice Za Plumlovskou se štěrkovou cestou na pozemku p.č. 172/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) rovněž ve vlastnictví statutárního města Prostějov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace