1/3 rodinného domu v obci Čermná ve Slezku, okres Opava

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6888/16-259
Nejnižší podání 83.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6888/16-259
Začátek dražby10.10.2019 13:00
Konec dražby10.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání83.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)167.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1606888259
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nacházejí na severovýchodním okraji obce, a to po levé straně komunikace procházející obcí ve směru na křižovatku se silnicí II/442. Dům č. p. 58 s půdorysem ve tvaru písmene L je zděný ze smíšeného zdiva, zřejmě nepodsklepený, přízemní a se sedlovou střechou bez využití půdního prostoru. Dle dostupných skutečností byly v objektu situovány tři byty 2+1 se samostatnými vstupy, které měly pouze podstandardní sociální vybavení (splachovací WC a umyvadlo). Kromě domu č.p. 58 se na pozemku p.č. st. 70 nachází zděná hospodářská stavba ze smíšeného zdiva, tvořená dvěma částmi se sedlovými střechami s polovalbou na přední štítové straně. Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle současného stavu a některých požitých materiálů a konstrukcí lze stáří stavby odhadovat kolem 90 až 100 let. Další příslušenství tvoří studna, septik, přípojky a některé venkovní úpravy na pozemku kolem domu, který je ovšem zcela bez údržby a zarostlý vegetací.

Pozemek p.č. st. 70 je z části zastavěn, a to domem č.p. 58 a hospodářskou stavbou. Mezi těmito stavbami se nachází dvůr. Stavba vyznačená v katastrální mapě, která původně uzavírala dvůr na západní straně, se na místě již nenachází. Kromě vjezdu do dvora, který sousedí s pozemkem obecní komunikace, je pozemek obklopen parcelami ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetek státu pro Státní pozemkový úřad (tři parcely vedené v KN jako zahrady, jedna vedena jako trvalý travní porost.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zast. JUDr. Michal Marčišin, advokát, ev.č. 1856, Pod Homolkou 172/38, 150 00 Praha – Motol, IČ: 66218161, přihlásil dne 6.8.2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.189,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 

Věřitel JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem K.H.Máchy 2, 787 01 Šumperk, IČ: 47844582, přihlásil dne 15.8.2013 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Sokolská třída 1/267, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, přihlásil dne 26.8.2013 pohledávku ve výši 14.941,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Macková Taťána, JUDr. - soudní exekutorka, nám. J. M. Marků 92/, 563 01 Lanškroun – Lanškroun-Vnitřní Město, IČ: 11130997, přihlásila dne 27.8.2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí  90.572,81 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čermná ve Slezsku 58, Čermná ve Slezsku, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace