Podíl na pozemcích a objektu zemědělské stavby

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX44652/17-102
Nejnižší podání 43.333 Kč
Minimální příhoz 1.500 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 28

Nejvyšší podání

41f4668a
83.833 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
41f4668a 83.833 Kč 6.11.2019 15:16:01.882589
3707be80 82.333 Kč 6.11.2019 15:13:37.261353
41f4668a 80.833 Kč 6.11.2019 15:08:54.830877
3707be80 79.333 Kč 6.11.2019 15:05:36.794429
41f4668a 77.833 Kč 6.11.2019 15:01:00.094186
3707be80 76.333 Kč 6.11.2019 15:00:43.451081
41f4668a 74.833 Kč 6.11.2019 14:56:09.564909
3707be80 73.333 Kč 6.11.2019 14:53:36.256409
41f4668a 71.833 Kč 6.11.2019 14:49:30.465779
3707be80 70.333 Kč 6.11.2019 14:46:11.266534
41f4668a 68.833 Kč 6.11.2019 14:46:00.707979
3707be80 67.333 Kč 6.11.2019 14:45:50.642655
41f4668a 65.833 Kč 6.11.2019 14:41:43.618352
3707be80 64.333 Kč 6.11.2019 14:39:17.324081
41f4668a 62.833 Kč 6.11.2019 14:34:59.195488
3707be80 61.333 Kč 6.11.2019 14:30:25.844633
41f4668a 59.833 Kč 6.11.2019 14:26:14.257555
3707be80 58.333 Kč 6.11.2019 14:21:49.065064
41f4668a 56.833 Kč 6.11.2019 14:17:41.495610
3707be80 55.333 Kč 6.11.2019 14:14:19.454338
41f4668a 53.833 Kč 6.11.2019 14:12:31.551914
3707be80 52.333 Kč 6.11.2019 14:09:58.610438
41f4668a 50.833 Kč 6.11.2019 14:05:51.386079
3707be80 49.333 Kč 6.11.2019 14:02:22.722258
41f4668a 47.833 Kč 6.11.2019 13:58:47.473420
3707be80 46.333 Kč 6.11.2019 13:56:08.919703
7fa6b10c 44.833 Kč 6.11.2019 13:56:02.425332
41f4668a 43.333 Kč 6.11.2019 13:06:36.083867

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX44652/17-102
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání43.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)65.000 Kč
Minimální výše příhozu1.500 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104465217
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 640 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 640), pozemku p.č. 730/6 - vodní plocha, pozemku p.č. 752/11 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 793/6 - orná půda, pozemku p.č. 793/11 - orná půda, pozemku p.č. 799/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 810/5 - orná půda, pozemku p.č. 810/20 - orná půda, pozemku, p.č. 810/31 - ostatní plocha, pozemku p.č. 810/75 - ostatní plocha, pozemku p.č. 859/20 - orná půda, pozemku p.č. 859/41 - orná půda, pozemku p.č. 872/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 888/25 - orná půda, pozemku p.č. 990/8 - orná půda, pozemku p.č. 990/52 - orná půda, pozemku p.č. 990/94 - orná půda, pozemku p.č. 1000/20 - orná půda, pozemku p.č. 1068/1 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1115/2 - orná
půda, vše v k.ú. Prštné, obec Zlín, okres Zlín. Pozemky p.č. St. 640/2, p.č. 793/6, p.č. 793/11, p.č. 799/4 jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 605/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín, a přes pozemky p.č. 165/6 - trvalý travní porost, p.č. 802/3 - ostatní,plocha, p.č. 802/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1200/43 - ostatní plocha a p.č. 1350/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Pozemek p.č. 730/6 je situován v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 744/1, p.č. 743/2 a p.č. 7307/7, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Pozemek p.č. 752/11 je situován v centrální části katastrálního území s přístupem pozpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1257/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín, a přes pozemek p.č. 752/4 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Pozemky p.č. 810/5 a p.č. 810/31 jsou situovány v centrální části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky p.č. 810/20, p.č. 810/75 a p.č. 888/25 jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek 859/20 je situován v centrální části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 859/41 je situován v centrální části katastrálního území a je přístupný po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky p.č. 990/52 a p.č. 990/94 jsou situovány v centrální části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 872/9, p.č. 990/8 a p.č. 1000/20 jsou situovány v centrální části katastrálních a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1068/1 je situován v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 1115/2 se nachází v centrální části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Na pozemku p.č. St. 640/2 se nachází evidovaná stavba bez čp/če zem.stav. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o nefunkční propustek.

203Ex44652/17, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prštné, Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace