Podíl na pozemích v k.ú. Čistá u Litomyšle, okr. Svitavy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX26851/09-236
Nejnižší podání 52.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX26851/09-236
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání52.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)79.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102685109
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3000/2 - ostatní plocha, a dále pozemku p.č. 3174 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Čistá u Litomyšle, obec Čistá, okres Svitavy, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Čistá. Pozemky netvoří funkční celek a jsou situovaný ve sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4295/18 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3981/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Čistá, Čistá 376, 569 56. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 - 150 m od předmětu ocenění.
Dle informací ČSÚ v obci Čistá je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Čistá (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnut v plochách stávajících: „Obytné plochy venkovského charakteru.“ Přes pozemek p.č. 3174 vede trasa el. vedení. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

203Ex26851/09, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čistá, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace