Dražba podílu id. 1/4 pozemků v obci Moravská Nová Ves

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 04370/10-098
Nejnižší podání 23.340 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

0fcd7ba1
39.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0fcd7ba1 39.000 Kč 10.10.2019 14:10:56.234126
ce2a6613 38.000 Kč 10.10.2019 14:06:38.315279
0fcd7ba1 37.000 Kč 10.10.2019 14:04:12.450804
ce2a6613 36.000 Kč 10.10.2019 14:00:07.648429
68c0cf84 35.000 Kč 10.10.2019 13:59:31.367007
ce2a6613 34.000 Kč 10.10.2019 13:59:07.203724
68c0cf84 33.000 Kč 10.10.2019 13:56:31.271973
ce2a6613 32.000 Kč 10.10.2019 13:52:47.905944
68c0cf84 31.000 Kč 10.10.2019 13:42:25.903031
ce2a6613 30.000 Kč 10.10.2019 13:42:13.945074
68c0cf84 29.000 Kč 10.10.2019 13:41:49.374417
0fcd7ba1 28.000 Kč 10.10.2019 13:38:41.216644
85b40840 26.000 Kč 10.10.2019 13:36:38.372518
ce2a6613 24.340 Kč 10.10.2019 13:35:23.084986
0fcd7ba1 23.340 Kč 10.10.2019 13:30:39.379154

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 04370/10-098
Začátek dražby10.10.2019 13:30
Konec dražby10.10.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání23.340 Kč
Výsledná cena (odhadní)35.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110437010
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 pozemku p.č. 3890/86 - orná půda a pozemku p.č. 3890/160 - orná půda, vše v k.ú. a obci Moravská Nová Ves, okres Břeclav, které jsou situovány v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Moravská Nová Ves, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace