Pozemky s torzem stavby v k.ú. Stráž u České Lípy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX60258/11
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX60258/11
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání110.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1106025811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je deální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 281 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 282/2 - zahrada, vše v k.ú. Stráž u České Lípy, obec Stružnice, okres Česká Lípa, které jsou situovány v odlehlé, zastavěné části obce Stružnice, místní části Stráž u České Lípy. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 286 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Stružnice, č. p. 188, 47002 Stružnice. Dle informací ČSÚ v obci Stružnice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Stružnice jsou pozemky vedeny takto:
- p.č. 281 - „plochy bydlení včetně rekreačního“
- p.č. 282/2 - „plochy bydlení včetně rekreačního“

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se na uvedených pozemcích nachází pouze torzo původního objektu (zachována pouze část obvodových konstrukcí). Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

203Ex60258/11, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stráž u České Lípy ev.č. 1, Stružnice, okres Česká Lípa, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace