Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Určice a Vincencov, okr. Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX619/11
Nejnižší podání 10.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 25

Nejvyšší podání

eb7ce894
23.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
eb7ce894 23.500 Kč 6.11.2019 14:10:50.723516
81f5a05d 23.000 Kč 6.11.2019 14:09:16.773578
eb7ce894 22.500 Kč 6.11.2019 14:08:56.477601
81f5a05d 22.000 Kč 6.11.2019 14:08:15.321948
eb7ce894 21.500 Kč 6.11.2019 14:08:05.895841
81f5a05d 21.000 Kč 6.11.2019 14:07:02.270180
eb7ce894 20.500 Kč 6.11.2019 14:06:55.526340
81f5a05d 20.000 Kč 6.11.2019 14:06:30.687760
eb7ce894 19.500 Kč 6.11.2019 14:06:12.880508
81f5a05d 19.000 Kč 6.11.2019 14:04:05.937281
eb7ce894 18.500 Kč 6.11.2019 14:03:51.701619
81f5a05d 18.000 Kč 6.11.2019 14:02:25.245040
eb7ce894 17.500 Kč 6.11.2019 14:02:18.230223
81f5a05d 17.000 Kč 6.11.2019 14:00:13.230630
eb7ce894 16.500 Kč 6.11.2019 14:00:04.748743
81f5a05d 16.000 Kč 6.11.2019 13:59:34.590719
eb7ce894 14.667 Kč 6.11.2019 13:59:16.223055
81f5a05d 14.167 Kč 6.11.2019 13:58:43.449519
eb7ce894 13.667 Kč 6.11.2019 13:58:37.872632
81f5a05d 13.167 Kč 6.11.2019 13:57:25.485106
eb7ce894 12.667 Kč 6.11.2019 13:57:20.271111
81f5a05d 12.167 Kč 6.11.2019 13:56:17.992120
eb7ce894 11.667 Kč 6.11.2019 13:56:06.598576
81f5a05d 11.167 Kč 6.11.2019 13:54:50.402850
eb7ce894 10.667 Kč 6.11.2019 13:00:22.328940

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX619/11
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání10.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100061911
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovité věci evidované na LV č. 1417, k.ú. Určice

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2216 - orná půda, pozemku p.č. 2390 - orná půda, pozemku p.č. 2397 - orná půda, pozemku p.č. 2398 - orná půda a pozemku p.č. 2399 - orná půda, vše LV č. 1417 v k.ú. Určice, obec Určice, okres Prostějov, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Nemovité věci evidované na LV č. 18, k.ú. Vincencov

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/144 nemovité věci - pozemku p.č. 3094 - orná půda, LV č. 18 v k.ú. Vincencov, obec Vincencov, okres Prostějov, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

203Ex619/11, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Určice, okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace