Podíl na pozemcích v k.ú. Moravské Budějovice, okr. Třebíč

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX27754/13
Nejnižší podání 40.667 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX27754/13
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání40.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)61.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota28.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102775413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

I) Nemovité věci evidované na LV č. 3960, k.ú. Moravské Budějovice

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 682/2 - zahrada, v k.ú. Moravské Budějovice, obec Moravské Budějovice, okres Třebíč, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Moravské Budějovice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 4188/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice. Dle informací ČSÚ v obci Moravské Budějovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Moravské Budějovice je pozemek veden takto:
- p.č. 682/2 - část - plochy změn - „bydlení v rodinných domech“
- p.č. 682/2 - část - „rekreace - zahrádkové osady“
Informace byly získány z územního plánu obce Moravské Budějovice, který je dohledatelný na www stránkách obce Moravské Budějovice.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 1581, k.ú. Moravské Budějovice

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 298/2 - ostatní plocha, v k.ú. Moravské Budějovice, obec Moravské Budějovice, okres Třebíč, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Moravské Budějovice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem přes pozemek p.č. 502/1, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Dle informací ČSÚ v obci Moravské Budějovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Moravské Budějovice je pozemek veden takto:
- p.č. 298/2 - „plochy bydlení - v rodinných domech“

Informace byly získány z územního plánu obce Moravské Budějovice, který je dohledatelný na www stránkách obce Moravské Budějovice.

203EX27754/13 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Moravské Budějovice, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace