Pozemky v k.ú. Radošov u Kyselky, okr. Karlovy Vary

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX20455/18
Nejnižší podání 180.000 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX20455/18
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání180.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)270.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102045518
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 737/26 - zahrada a pozemku p.č. 788/36 - zahrada, vše v k.ú. Radošov u Kyselky, obec Kyselka, okres Karlovy Vary, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Kyselka. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 737/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kyselka, Radošov 118, 36272 Kyselka a přes pozemky p.č. 737/15 - zahrada, p.č. 737/37 - zahrada a p.č. 737/52 - zahrada, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle sdělení povinného v obci Kyselka je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Kyselka jsou pozemky vedeny takto:
- p.č. 737/26 - „plochy změn - bydlení venkovského“
- p.č. 788/36 - „plochy rekreace - zahrádky RZ“
Informace byly získány z územního plánu obce Kyselka, který je dohledatelný na www stránkách obce Kyselka.

203EX20455/18 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kyselka, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace