Podíl na pozemcích v k.ú. Rybníky, okr. Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX43739/15-173
Nejnižší podání 670.600 Kč
Minimální příhoz 12.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

ef6d44a1
670.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ef6d44a1 670.600 Kč 6.11.2019 13:56:28.297474

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX43739/15-173
Začátek dražby06.11.2019 13:00
Konec dražby06.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání670.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.005.900 Kč
Minimální výše příhozu12.000 Kč
Dražební jistota220.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104373915
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Zemědělské pozemky mimo zastavěné území obce

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši i 547823/1984072 sestávající z pozemku p.č. 137/20 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 138/29 - orná půda, pozemku p.č. 138/41 - orná půda, pozemku p.č. 149/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 150 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 151/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 151/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 151/5 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 153 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 154 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 155 - ostatní plocha, pozemku p.č. 167/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 167/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 176/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 183 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 184 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 188 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 189/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 189/2 - trvalý travní porost a pozemku p.č.191/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Rybníky, obec Rybníky, okres Příbram, které netvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v severovýchodní až odlehlé severovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 449/2 - ostatní plocha, p.č. 451/2 - ostatní plocha a p.č. 454 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Rybníky, č.p. 32, 263 01 Rybníky, a dále po nezpevněných pozemcích. Více informací naleznete ve znaleckém posudku.


203EX43739/15 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

a) Věcné břemeno zřízení a provozování distribuční soustavy, které bylo zřízeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 k parcelám: p.č.138/29, p.č. 150, p.č. 183, p.č. 184, p.č. 188 a p.č. 189/1, kód k.ú. 744018 Rybníky. b) Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 5.2.2002, které bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 189, p.č. 138/17a parcely St. 197, kód k.ú. 744018 Rybníky k parcele p.č. 138/29, kód k.ú. 744018 Rybníky. c) Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 6.9.1996, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 91 a o,č, 193/5, kód k.ú. 744018 Rybníky k pozemkům: p.č. 189/2, p.č. 189/1 a p.č. 191/2, kód k.ú. 744018 Rybníky. d) Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 14.10.1996, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 92, p.č. 193/4 a stavby č.e. 10, Rybníky, kód k.ú. 744018 Rybníky k pozemkům: p.č. 189/2, p.č. 189/1 a p.č. 191/2, kód k.ú. 744018 Rybníky. e) Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 14.10.1996, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 89 a p.č. 193/7, kód k.ú. 744018 Rybníky k pozemkům: p.č. 189/2, p.č. 189/1 a p.č. 191/2, kód k.ú. 744018 Rybníky. f) Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 16.6.1997, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 85, p.č. 195/2 a p.č. 195/3, kód k.ú. 744018 Rybníky k pozemku p.č. 183 a p.č. 184, kód k.ú. 744018 Rybníky. g) Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 14.3.2000, které bylo zřízeno ve prospěch parcel: St. 147, St. 87, p.č. 88, p.č. 195/1 a p.č. 195/8, kód k.ú. 744018 Rybníky k pozemkům: p.č. 189/1 a p.č. 191/2, kód k.ú. 744018 Rybníky. h) Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 1.9.1997, které bylo zřízeno ve prospěch parcely: St. 86, p.č. 195/4, p.č. 195/5 a stavby č.e. 5 Rybníky, kód k.ú. 744018 Rybníky k parcelám: p.č. 183 a p.č. 184,kód k.ú. 744018 Rybníky.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Rybníky, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace