OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/24 pozemků ve Zduchovicích, okr. Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 2861/04/MB-
Nejnižší podání 2.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

6251100d
2.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6251100d 2.500 Kč 31.10.2019 9:30:42.606902

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 2861/04/MB-
Začátek dražby31.10.2019 09:30
Konec dražby31.10.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání2.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200393/6800
Variabilní symbol286104
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/24 pozemků ve Zduchovicích, okr. Příbram


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IČ 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, ve výši 7.865,- Kč, sp. zn. 134 EX 10261/11, oprávněný Kapitánová Olga, soudní exekutor žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského soudního rádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 13.07.2011, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 59 doručena dne 09.04.2019.

 

2/ Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, ve výši 7.800,- Kč, sp. zn. 121 EX 4354/10, oprávněný VZP ČR, KP pro Středočeský kraj, ÚP Příbram, pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce ke dni konání dražby činí 7 400,00 Kč a patří do sedmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu. Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová v souladu s ust. § 15 odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 500,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Návrh na nařízení exekuce byl doručen soudnímu exekutorovi/soudu dne 15. 4. 2010.

 

Přihláška č.l. 68 doručena dne 10.04.2019.

 

3/ Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, ve výši 7.400,- Kč, sp. zn. 121 EX 7023/11, oprávněný VZP ČR, KP pro Středočeský kraj, ÚP Příbram, pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce ke dni konání dražby činí 7 400,00 Kč a patří do sedmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu. Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová v souladu s ust. § 15 odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 500,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci.

 

Přihláška č.l. 72 doručena dne 10.04.2019.

 

4/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1

 

číslo rozhodnutí

druh rozhodnutí

Právní důvod vzniku

Pohledávka v Kč

rozhodné datum  doručení exekučního návrhu dne

4240700794

Platební výměr

dlužné pojistné

32 787,00

15. 04. 2010

2140700793

Platební výměr

penále

20 156,00

15. 04. 2010

4241100184

Platební výměr

dlužné pojistné

32 373,00

25. 11. 2011

2141100195

Platební výměr

penále

47 113,00

25. 11. 2011

Celkem

132 429,00 Kč

 

Přihláška č.l. 76 doručena dne 04.06.2019.

 

5/ IFIS investiční fond, a.s., IČ 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

-          ve výši 30.066,56 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (091 EX 01349/09) - dne 28.11.2008, 4. skupina

-          ve výši 165,54 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (091 EX 01349/09) - dne 28.11.2008, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 93 doručena dne 05.06.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Zduchovice, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace