Dražba podílu 1/4 na pozemcích Újezd u Val. Klobouk, okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 7308/14-61
Nejnižší podání 11.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 12

Nejvyšší podání

424babe9
22.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
424babe9 22.800 Kč 30.10.2019 14:30:57.490340
efdab2a1 21.800 Kč 30.10.2019 14:30:52.555779
424babe9 20.800 Kč 30.10.2019 14:30:15.553078
efdab2a1 19.800 Kč 30.10.2019 14:30:08.778401
424babe9 18.800 Kč 30.10.2019 14:29:41.121048
efdab2a1 17.800 Kč 30.10.2019 14:29:24.986937
424babe9 16.800 Kč 30.10.2019 14:28:34.034051
efdab2a1 15.800 Kč 30.10.2019 14:28:28.172223
424babe9 14.800 Kč 30.10.2019 14:28:06.031701
efdab2a1 13.800 Kč 30.10.2019 14:28:00.548755
424babe9 12.800 Kč 30.10.2019 14:27:25.193866
efdab2a1 11.800 Kč 30.10.2019 14:00:37.006831

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 7308/14-61
Začátek dražby30.10.2019 14:00
Konec dražby30.10.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání11.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol73081461
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky jsou v jednom celku, mírně svažité, z malé části se stromovým porostem, využívané jako pastvina. Centrum obce Újezd je ve vzdálenosti 1 800 m, do Valašských Klobouků je vzdálenost 11 km. Přístup k pozemkům je po nezpevněné cestě jiných vlastníků


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Újezd, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace