id. 1/2 orné půdy v Šardicích, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1979/16/MB1
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 12

Nejvyšší podání

9f4d0651
25.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9f4d0651 [priorita 1] 25.667 Kč 5.11.2019 10:59:54.451952
b510936e 25.667 Kč 5.11.2019 10:59:30.936227
9f4d0651 [priorita 1] 24.667 Kč 5.11.2019 10:58:24.237778
b510936e 24.667 Kč 5.11.2019 10:55:09.662811
ddddcffb 23.667 Kč 5.11.2019 10:32:43.646605
0540b61c 22.667 Kč 5.11.2019 10:31:55.610501
ddddcffb 21.667 Kč 5.11.2019 10:31:27.393211
8c41a582 20.667 Kč 5.11.2019 10:31:18.659526
ddddcffb 19.667 Kč 5.11.2019 10:30:43.442235
0540b61c 18.667 Kč 5.11.2019 10:30:37.201085
ddddcffb 17.667 Kč 5.11.2019 10:30:08.661354
b510936e 16.667 Kč 5.11.2019 10:30:03.529216

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1979/16/MB1
Začátek dražby05.11.2019 10:30
Konec dražby05.11.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184274/6800
Variabilní symbol197916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 orné půdy v Šardicích, okr. Hodonín


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnícké právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šardice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace