Televize Samsung UE40ES5500 – bez dálkového ovládání

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6594/17-68
Nejnižší podání 2.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

099c9cb3
3.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
099c9cb3 3.100 Kč 12.11.2019 10:37:46.967769
6dd8adac 3.050 Kč 12.11.2019 10:36:29.255471
099c9cb3 3.000 Kč 12.11.2019 10:34:39.228204
6dd8adac 2.950 Kč 12.11.2019 10:34:32.058273
099c9cb3 2.900 Kč 12.11.2019 10:34:25.126081
6dd8adac 2.850 Kč 12.11.2019 10:33:22.162637
099c9cb3 2.800 Kč 12.11.2019 10:31:14.136361
e984b8fa 2.750 Kč 12.11.2019 10:30:01.562055
099c9cb3 2.650 Kč 12.11.2019 10:28:21.685108
7bcccf0e 2.600 Kč 12.11.2019 10:28:01.557654
099c9cb3 2.550 Kč 12.11.2019 10:24:39.859059
59464c76 2.500 Kč 12.11.2019 10:22:22.860199
099c9cb3 2.350 Kč 12.11.2019 10:22:02.858942
59464c76 2.300 Kč 12.11.2019 10:20:18.032426
099c9cb3 2.200 Kč 12.11.2019 10:19:57.461356
59464c76 2.150 Kč 12.11.2019 10:19:50.038118
099c9cb3 2.100 Kč 12.11.2019 10:19:36.727975
59464c76 2.050 Kč 12.11.2019 10:13:34.131243
099c9cb3 2.000 Kč 12.11.2019 10:01:07.678008

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6594/17-68
Začátek dražby12.11.2019 10:00
Konec dražby12.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1706594068, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 7.11.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace