Sklad o výměře 24,05 m2 v obci Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 45/2019
Nejnižší podání 190.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

3e7e94b2
245.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3e7e94b2 245.000 Kč 7.11.2019 11:44:51.809346
b2c33f4b 235.000 Kč 7.11.2019 11:43:11.569002
3e7e94b2 230.000 Kč 7.11.2019 11:38:50.809864
b2c33f4b 225.000 Kč 7.11.2019 11:36:46.395018
3e7e94b2 220.000 Kč 7.11.2019 11:36:32.980028
b2c33f4b 215.000 Kč 7.11.2019 11:35:26.277167
3e7e94b2 210.000 Kč 7.11.2019 11:32:07.913531
b2c33f4b 205.000 Kč 7.11.2019 11:31:22.887448
3e7e94b2 200.000 Kč 7.11.2019 11:28:24.264473
b2c33f4b 195.000 Kč 7.11.2019 11:25:32.259370
3e7e94b2 190.000 Kč 7.11.2019 11:01:38.093521

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 45/2019
Začátek dražby07.11.2019 11:00
Konec dražby07.11.2019 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání190.000 Kč
Cena předmětu dražby379.200 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol452019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Budovu č.p. 3181 nabyl SAN-JV s.r.o. do vlastnictví vlastní výstavbou. Kolaudační souhlas s užíváním budovy vydal MÚ Šumperk – odbor výstavby dne 4. 12. 2009 pod. č.j. MUSP 106464/2009. V budově jsou vymezeny dle Prohlášení vlastníka 4 bytové jednotky a 6 nebytových jednotek, přičemž plocha bytových jednotek činí 388,55 m2, plocha nebytových jednotek 481,55 m2. Dům je postavený moderně, s jednoduchým objem stavby, půdorysu je lichoběžníkového, je plasticky členěn polozapuštěnými lodžiemi na východní straně a detailem zavěšených balkonů v jihovýchodním nároží. Dům má 1 podzemní a č nadzemní podlaží, přičemž poslední podlaží je částečně ustoupené. Provozní skladba domu je navržena tak, aby provoz obchodních jednotek v přízemí byl obsluhován přímo z chodníku a jeho provoz nezatěžoval obyvatele bytů ve vyšších podlažích. Ve druhém nadzemním podlaží jsou komerční plochy nebytových jednotek, ve třetím a čtvrtém podlaží jsou byty kategorií 2+kk až 4+kk. Naprostá většina bytů má k dispozici velký balkon, lodžii či střešní terasu. V prostoru společného schodiště je umístěn osobní výtah, který zajišťuje bezbariérový pohyb osob po celém objektu. K vysokému standardu stavby přispívá také přímé propojení ze schodiště do prostoru krytých garáží a kapacitní sklepní a skladovací plochy v podzemní části objektu.

Nosná konstrukce je železobetonový tyčový skelet s vyzdívaným zdivem, rovné železobetonové monolitické stropy, žb výtahová šachta a schodiště, zastřešení domu rovné. Vnitřní povrchové úpravy štukové omítky, ve skladech a hygienických jádrech keramický obklad. Podlahové konstrukce jsou provedeny dle typu provozů – plovoucí podlahy, betonová stěrka, keramická dlažba, v bytových jednotkách plovoucí podlaha, keramické dlažby, na balkoně a terase dřevěná prkenná podlaha. Podhledové konstrukce jsou v bytech hladké SDK podhledy, v komerčních nebytových jednotkách montované minerální rastrové podhledy. Výplně otvorů v plášti z hliníkových profilů, vnitřní dveře dřevěné hladké plné do obložkových zárubní. Fasáda domu zateplena s tenkovrstvou omítkou. Klempířské konstrukce úplné, materiál titanzinek. Stejným materiálem je opláštěno 4. Nadzemní podlaží a výtahová šachta. Vytápění objektu řešeno teplovodem z centrální kotelny v ul. Jiřího z Poděbrad, přičemž každá bytová či nebytová jednotka má vlastní předávací stanici tepla s možnost vlastní regulace vytápění a měření svých odběrů. Dům je napojen na veřejné inženýrské sítě mimo plynovod. Standard domu je u všech jednotek stejný.

 

Nebytová jednotka č. 102 dle Prohlášení vlastníka

Je umístěna v 1. podzemním podlaží, celková výměra 24,05 m2, účel využití – sklad.

Jednotka je pronajata za sjednané nájemné 2500,- Kč/měsíc.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 10.10.2019 v 16:15 hodin
2. termín dne 22.10.2019 v 10:15 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před stavbou č.p. 3181 (Langrova 3181/23, 787 01 Šumperk), stavba stoji na pozemku parc. č. St. 6208, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10848 (jiný nebytový prostor) a listu vlastnictví č. 10847 (stavba a pozemek), v katastrálním území a v obci Šumperk, okres Šumperk.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

• Věcné břemeno zřizování a provozování vedení uložení a správy zemního kabelového elektro vedení VN a NN. Oprávnění pro: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín. Povinnost k: Jednotka: 3181/102. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 30.01.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.02.2008. Listina: Výpis z obchodního rejstříku prokazující splynutí obchodních společností ze dne 01.10.2010 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Langrova 3181/23, Šumperk, okres Šumperk, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace