Obchodní prostory o výměře 211.83 m2 v obci Opava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 46/2019
Nejnižší podání 2.490.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

cb673c78
2.490.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cb673c78 2.490.000 Kč 7.11.2019 10:03:04.231763

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 46/2019
Začátek dražby07.11.2019 10:00
Konec dražby07.11.2019 10:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.490.000 Kč
Cena předmětu dražby4.109.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol462019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Budovu č.p. 2968 nabyl SAN-JV s.r.o. do vlastnictví vlastní výstavbou prováděnou na základě stavebního povolení Magistrátu města Opavy, odboru výstavby, ze dne 23.9.2005, čj. Výst./1435/2005/Pro, v právní moci dne 25.10.2005, ve znění rozhodnutí téhož správního orgánu o změně stavby před dokončením ze dne 25.3.2008, čj.:Výst./3995/2008/Pro, v právní moci dne 18.4.2008. Kolaudační rozhodnutí nebylo doloženo. V budově je vymezeno dle Prohlášení vlastníka 16 bytových jednotek a 3 nebytové jednotky, přičemž plocha bytových jednotek činí 1246,75 m2, plocha nebytových jednotek 344,54 m2. Oceňovaná nebytová jednotka č. 101 má výměru 211,83 m2, jednotka 103 má 17,17 m2. Dům je postaven do proluky ulice Krnovská, je tedy řadový, přístupný přímo z hlavní ulice. Průjezd do vnitrobloku je zajištěn průjezdem/průchodem, s vlastním uzavřením. Vjezd je rezidentům umožněn přes čip vjezdovou/vchodovou bránou. Pozemek vnitrobloku, p.č. 207/3, je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek domu, není tedy předmětem ocenění.

Dům má 1 podzemní a 6 nadzemní podlaží. Sedlové zastřešení domu do uliční strany pak využívá podkroví pro mezonetové bytové jednotky. Provozní skladba domu je navržena tak, aby provoz obchodních jednotek v přízemí byl obsluhován přímo z chodníku a jeho provoz nezatěžoval obyvatele bytů ve vyšších podlažích. V podzemním podlaží je část vymezena zázemí provozních jednotek a dále technickému a technologickému zázemí provozu domu včetně plynové kotelny. Od druhého nadzemního podlaží jsou umístěny bytové jednotky. V prostoru společného schodiště je umístěn výtah.

Nosná konstrukce je železobetonový tyčový skelet s vyzdívaným zdivem, rovné železobetonové monolitické stropy, žb výtahová šachta a schodiště, zastřešení domu sedlové. Vnitřní povrchové úpravy štukové omítky, ve skladech a hygienických jádrech keramický obklad. Podlahové konstrukce jsou v oceňovaných nebytových prostorech – provozovně a skladu - keramické dlažby. Podhledové konstrukce jsou montované minerální rastrové podhledy. Okna Výplně otvorů jsou plastové, fasáda domu je zateplena s tenkovrstvou omítkou, v uliční části je členěna francouzskými okny, v části do vnitrobloku je členěna balkony. Klempířské konstrukce úplné, materiál titanzinek. Vytápění objektu řešeno z vlastní plynové kotelny, v jednotkách rozvod ústředního vytápění s ocelovými radiátory. Dům je napojen na veškeré veřejné inženýrské sítě.

 

Nebytová jednotka č. 101

V současné době využívána jako cukrárna, provozovna a výrobna.

Je umístěna v 1. PP a 1. NP, o celkové výměře 211,83 m2. Jednotka se skládá z následujících prostor:

- 1. PP zázemí 82,27 m2

- 1. PP zázemí 59,40 m2

- 1. NP provozovna 58,29 m2

- 1. NP manipulační prostor 5,31 m2

- 1. NP předsíň 1,76 m2

- 1. NP WC 1,48 m2

- 1. NP šatna 2,32 m2

V provozovně je podlahová konstrukce keramické dlažby, rastrové podhledy, mezi podlažími je točité ocelové schodiště se povrchovou úpravou stupňů z keramické dlažby, sociální zařízení má povrchovou úpravu z keramického obkladu a omítek. Je zde toaleta, umývadlo a sprchový kout. Prostor v 1. NP je bez vnitřního členění příčkami, v 1. PP je prostor rozdělen SDK příčkami, jsou zde stopy po zemní vlhkosti. Prostory jsou přístupné jak z ulice tak vnitrobloku. Provozovna je pronajata za sjednané nájemné 4.000,- Kč/měsíc.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 10.10.2019 v 16:00 hodin
2. termín dne 22.10.2019 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před stavbou č.p. 2968 (Krnovská 2968/17, Předměstí, 74601 Opava), stavba stoji na pozemku parc. č. 206, vše zapsané na listu vlastnictví č. 12542 (dílna nebo provozovna) a listu vlastnictví č. 12382 (stavba a pozemek), v katastrálním území Opava-Předměstí, v obci Opava, okres Opava.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Krnovská 2968/17, Opava, okres Opava, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace